Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Energi

Skapad 2020-05-07 09:52 i Halvarsgårdars skola Borlänge
NO åk 5 avsnittet energi
Grundskola 5 Fysik
Väckarklockans ljud väcker dig. Du kliver upp och tar en dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad smörgås till frukost. Allt du just har varit med om har med energi att göra. Från ljudet av väckarklockan, vinden och värmen, duschen och musiken till den rostade smörgåsen i magen. Men var kommer all denna energi ifrån? Detta ska vi ta reda på i kapitlet om ENERGI!

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att jobba med läroboken "Koll på NO", där vi kommer att arbeta med arbetsområdet Energi.

Mål

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Ge exempel på vad vi behöver energi till.
 • Förstå vad energiprincipen innebär.
 • Ge exempel på energikällor.
 • Veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken "Koll på No" avsnittet "Energi
 • Även hemsida på nätet

  http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/vad-ar-energi_4-6

 • Experiment där vi testar hur energi på olika sätt fungera eller omvandlas.
 • Undersökningar med dokumentation kring energianvändandet i vår vardag.
 • Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • Hur du använder fysikens begrepp.
 • Hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna.
 • Hur aktivt du är under lektionerna, diskussioner och skriftliga arbeten.
 • Hur du samtalar om energi och dess användningsområden.
 • Hur du dokumenterar dina arbeten/experiment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik åk 5, energi

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Fysiken i naturen och samhället
Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
Eleven känner inte till olika energikällor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning med VISS koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på NÅGOT ENKELT samband mellan energikällor, energianvändning med RELATIVT GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
Eleven känner inte till sambandet i energins flöde.
Eleven kan beskriva med VISS förståelse energins flöde.
Eleven kan beskriva med RELATIVT GOD förståelse energins flöde.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven resonerar inte över sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven använder inte utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Eleven gör inga dokumentationer.
Eleven kan göra ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: