Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 20 åk. 9: Antisemitism

Skapad 2020-05-07 10:47 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ett utbrett problem, både ur ett historiskt perspektiv och idag. Hur påverkas människor och samhällen av extrema åsikter, av hat?

Innehåll

Undervisning

Ett aktuellt ämne som vi tar upp genom att läsa texter och diskutera. Eleverna jobbar framförallt med uppgifter kopplade till text, de resonerar om, förklarar och beskriver fenomenet.

 

Bedömning

Inlämningsuppgift (4-delad). Här bedöms förmåga att se hur samhället inställning till judar har sett ut över tid och hur detta påverkat både judarna och andra grupper i samhället. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9

Matriser

Re
Vt 20 åk. 9: Antisemitism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: