Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Getting There

Skapad 2020-05-07 11:49 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
This chapter is about applying for a job. Learning how to write an application.

Innehåll

1. Read texts. Do exercises.

2. Do Final Writing Task p. 167

Write a Cover letter for a job application, in which you name the job in question and descsribe how you are qualified and what you would bring to the position. Include a résumé or curriculum vitae (CV).

Uppgifter

  • Final Writing Task

  • Exercises p.162-163+166

Matriser

Eng
Getting There Finlal Task Cover Letter

F
E
C
A
Innehåll
Ansöka om ett jobb. Beskriva lämpliga egenskaper, vad du kan bidra med och varför du ska anställas. Skapa ett CV där utbildning, yrkeserfarenhet, andra meriter och personliga intressen beskrivs.
Texten täcker inte in relevanta områden.
Texten täcker in några områden som är relevanta.
Texten täcker in flera områden som är relevanta.
Texten täcker helt in de områden som är relevanta.
Struktur
Texten ska följa strukturen för ett anställningsbrev och CV. Inledning, avslutning, logisk koppling mellan idéer, styckeindelning, länkning mellan stycken.
Texten är inte tillräckligt strukturerad för att kommunikationen ska gå fram.
Texten är tillräckligt strukturerad för att kommunikationen ska gå fram.
Texten är strukturerad och kommunikationen går fram.
Texten är välstrukturerad och kommunikationen går fram på ett effektivt sätt.
Språkbehandling
Visa tydlighet och variation i t.ex. ordförråd och grammatiska konstruktioner. Visa språkligt flyt, t.ex. använda ett språk som gör texten lätt att följa och förstå.
Språket är inte tydligt (korrekt), varierat och/eller har inte tillräckligt flyt för att kommunikationen ska gå fram.
Språket är relativt tydligt, varierat och har flyt.
Språket är tydligt, varierat och har flyt.
Språket är varierat, tydligt och har flyt. Språket är nyanserat och väl avvägt för att förtydliga detaljer.
Anpassning till syfte, mottagare och situation
Stilnivån är formell. Mottagaren är arbetsgivare. Ditt syfte är att förmedla att du själv är personligt lämpad för jobbet.
Du anpassar inte språket, stilnivån, strukturen och innehållet till ditt syfte, sammanhang och din mottagare.
Du anpassar delvis språket, stilnivån, strukturen och innehållet till ditt syfte, sammanhang och din mottagare
Du anpassar på ett tydligt sätt språket, stilnivån, strukturen och innehållet till ditt syfte, sammanhang och din mottagare.
Du anpassar på ett tydligt sätt språket, stilnivån, strukturen och innehållet till ditt syfte, sammanhang och din mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: