Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

#Hashtag

Skapad 2020-05-07 12:18 i Centralskolan Falköping
Diskussioner utifrån serien #Hashtag
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi har sett på serien #Hashtag och du har utifrån seriens 8 avsnitt fått delta i gruppdiskussioner. Vid gruppdiskussionerna har du fått samtala med hjälp av stödfrågor. Under diskussionerna har ni fått turas om att ha rollen som ledare, deltagare och att sammanfatta diskussionen.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
    Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Diskussioner utifrån #Hashtag

SAMTALA

>
>>
>>>
>>>>>
Tala själv och samspela
Hur du yttrar dig i samtalet
Du deltar sparsamt i samtal.
Du deltar och framför dina tankar, samt ställer någon fråga.
Du är till viss del drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Du framför och motiverar dina egna åsikter relativt väl. Du vänder dig till flera och gör en del kopplingar till vad andra har sagt.
Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Du framför och motiverar dina egna åsikter väl. Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt.
Du behöver stöd för att delta i samtalet.
Du kopplar det du säger till ämnet och till vad någon annan har sagt.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att ställa frågor, sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur du lyssnar på andra
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att till exempel nicka och ”hm:a”.
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med”.
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: