Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design

Skapad 2020-05-07 13:29 i Kilafors skola F-9 Bollnäs
Målet i denna uppgift är att du blir medveten om vad Design är och att du vet hur man själv gör skalenliga ritningar, samt få insikt i vad som krävs för att bygga en liten modell(prototyp) av en egen produkt idé. Dvs. att du tagit reda på material, tillverkningskostnad och problematik. Produkten kan vara något du vill förbättra eller något nytt. Du ska även göra reklam för din produkt.
Grundskola 8 Teknik Bild
I dagligt tal använder vi ordet design när vi talar om kläder, bilar eller vackra föremål till hemmet. Men design har en mycket bredare betydelse, nämligen utformning av människan skapade föremål.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna idéer med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Även få insikt i entreprenöriellt lärande, hur den egna motivationen att leta kunskap kan driva en själv.

Design förklaring


Design= Desi´gno = avbilda, framställa.  Formge, gestalta hantverkligt eller industriellt framställda produkter.

I dagligt tal använder vi ordet design när vi talar om kläder, bilar eller vackra föremål till hemmet. Men design har en mycket bredare betydelse, nämligen utformning av människan skapade föremål.

Viss design kan vara nästintill livsnödvändig, som att bygga bussar och bilar. Men design kan också vara totalt onödig och överflödig. Att fundera på vad design är och hur det påverkar oss gör att vi blir mer medvetna om oss själva och vilka val vi gör. Det angår oss alla, design speglar samhällets politiska, ekonomiska

-och kulturella strömningar och värderingar. Design och arkitektur finns överallt. Nästan allt vi omger oss med är tillverkat. Varje föremål berättar konkret och påtagligt om människors livsvillkor i olika tider och kulturer. Föremål vittnar om människors behov, vardagsliv, arbete, fest och högtid, föreställningar och drömmar. Genom design kan människan göra tillvaron säkrare, bättre, bekvämare eller vackrare. Kulturell mångfald ger oss nya influenser, ny kunskap, nya idéer till att förändra och förbättra vår tillvaro.

Valet av material, tillverkningssätt och form skiljer föremål från varandra.

Design har blivit ett viktigt inslag i konkurrensen mellan varuprodukter.

 

Tillvägagångssätt

Upp start med genomgång av PP och uppgifter.

1. Arbeta med kapitlet design i Diggilär.

2. Fundera ut en produkt du skulle vilja förändra eller en ny produkt, där du utgår från följande punkter:

* Estetik- föremålen och dess uttryck (färg – form – material – mönster)

* Funktion – användbarhet

* Identitet – tillhörighet, status

* Ergonomi – anpassning till kroppen

* Ekologi – anpassning till naturen

* Förnyelse – produktutveckling

* Ekonomi - Tillverknings och materiel kostnader

Gör  ritningar / Modell, samt ett skriftligt utkast produktens funktioner, era tankar och idéer, tillverkningskostnader för produkten i verkligt format och vad ni tänker använda för material till prototypen. Inlämnas senast v.7 till Susanne eller Matilda.

Arbetet ska vara klart v.21 . 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk Bl
Design

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Design och Produktidé
Du har en idé som du jobbat vidare med och kan ge enklare motivering av form och designen, även vem som skulle ha behovet av denna produkt.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem genom t.ex. ritningar. Du motiverar ditt val av form och design, som visar på att du tagir reda på målgruppens behov. Förstår problemet, väljer lämplig metod och löser problemet.
Du presenterar självständigt en utförlig beskrivning av idé, samt veta vad man bör kunna för att ha en genomförbar planering. Ger en klar motivering till vald form och design, där det även gynnar funktionen . Löser problem på ett funktionellt sätt. Genomför och slutför sin planering självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats.
Materialval + tillverkningskostnader
(Användning av redskap och kunskap om matrialval på ålderanpassad nivå)
Väljer vilka arbetsmetoder, material och redskap som bör användas. Gör val samt gör enkla motiveringar. Kan hantera de vanligaste redskapen med viss handledning.
Väljer och motiverar vilka arbetsmetoder, redskap och material som bör användas. Har förmåga att hantera redskap och gör lämpliga val utifrån metod och material.
Väljer medvetet mellan olika alternativ och motiverar val av material, redskap, och metod. Behärskar verktyg och redskap mycket bra, förstår hur material och tillvägagångssätt är relaterade till varandra.
Teckning i 2-dim (blyerts) + skalenliga ritningar
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Du ska även gjort klart häftet "skalenlig ritning" och lämnat det till Susanne.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.Du ska även gjort klart häftet "skalenlig ritning" och lämnat det till Susanne.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.Du ska även gjort klart häftet "skalenlig ritning" och lämnat det till Susanne.
Reklam
Du har gjort reklam på din produkt som har en tanke med budskapet i den, men det framgår inte för betraktaren utan förklaring. Du ska ha gjort ett manus, som visar hur du tänkt reklamen.
Du har gjort en reklamfilm på din produkt där budskapet går fram till betraktaren utan förklaring, Justerar sitt arbete så att budskapet ska bli tydligare. Du har gjort ett genomarbetat manus som går att följa som visar hur du tänkt filmen.
Du har gjort en reklamfilm som tydligt visar tanken med budskapet och marknadsför produkten. Det framgår tydligt vilken målgruppen är.Du har gjort ett välgjort manus som är lätt att följa som visar hur du tänkt ex. kameravinklar, rekvesita och bildutsnitt.
Rapportskrivning
Du klarar av att själv använda det svenska språket i tal och skrift så att innehållet blir begripligt för mottagaren.
Du klarar av att själv använda det svenska språket i tal och skrift. Du uttrycker dig tydligt i många olika sammanhang. Du använder dig i stort sett av skriftspråkets normer (skiljetecken, styckeindelning, tempus etc).
Du klarar av att själv använda det svenska språket i tal och skrift. Du uttrycker dig tydligt i många olika sammanhang. Du använder dig i stort sett av skriftspråkets normer (skiljetecken, styckeindelning, tempus etc). Du uttrycker dig varierande och i stort sett korrekt. Du klarar av att uttrycka ett mer krävande innehåll med mer komplicerade tankegångar. Du arbetar medvetet för att uppnå förstaspråksnivå.
Arbetsprocess och genomförande
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: