Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionerna växer fram och Gamla testamentet

Skapad 2020-05-07 14:13 i Bohusskolan Ale
Vad är religion? Gamla testamentet.
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är religion? Det finns inte ett entydigt svar på det - kanske finns det lika många svar som det finns människor? Du ska få lära dig om ursprungsfolkens religion i allmänhet och svenska tidiga religioner i synnerhet, samt hur världsreligionerna har uppstått. Du ska också få en förståelse för vilken betydelse Gamla testamentet har för de tre stora religionerna kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Mål

Du ska få en uppfattning och lära dig om:

 • vad religion är

 • hur religionerna har vuxit fram

 • vad vi hade för religion i Norden förr i tiden och några gudar

 • världsreligioner

 • Gamla Testamentet

Arbetssätt

 • läsa och hämta fakta ur läroboken

 • gleerups digitala läromedel
 • skriva fakta och svara på frågor

 • se på film

 • gemensamma diskussioner

 • med text och bild beskriva och resonera kring olika händelser i Gamla testamentet

Bedömning

 • genom att delta aktivt under samtalen på lektionerna

 • kunna använda begrepp som du lärt dig

 • skriftligt prov om världsreligioner, skapelseberättelsen och berättelsen om Abraham i Bibeln.

 • muntligt redovisning i mindre grupp om ursprungsfolkens religioner och delar av gamla testamentet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: