Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa i F-klassen Everöds skola HT-20, VT-21

Skapad 2020-05-07 19:41 i Everöds skola Kristianstad
Grovplanering för åk F i idrott
Grundskola F Idrott och hälsa
Idrott och hälsa för åk F på Everödsskola

Innehåll

 

 • Du kommer att få prova på olika sorters lekar och spel.

 • Du kommer att få prova på olika sorters hinderbanor.

 • Du kommer att få prova på olika boll-lekar och bollspel.

 • Du kommer att få prova på enkel dans och rörelse till musik.

 • Vi kommer att samtala om idrott och hälsa, bla om vikten av fysisk aktivitet och uppvärmning. Vi kommer att ta upp ord och begrepp som vi stöter på i gympasalen.

Bedömning
 • Målet är att finna glädje med att röra sig allsidigt och i olika sammanhang samt att få eleverna att vilja röra sig.

Vi kommer att kartlägga inför fortsatt utveckling din förmåga att:

 • Behärska de grovmotoriska grundformerna.
 • Kunna följa regler och instruktioner. 
 • Samarbeta/samspela vid olika aktiviteter.
 • Utföra lekar, danser samt följa dess regler.
 • Delta i undervisningen.    
 • Visa hänsyn och utföra övningar på ett säkert sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -

Matriser

Idh
Idrott och hälsa F- klass

Ej markerade rutor är sådan som vi ej arbetat med ännu. Bedömning kommer längre fram.

Insats krävs
Du behöver utveckla och använda denna förmåga
Nivå 1
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 2
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 3
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Delta och anpassa rörelse
 • Idh  1-3
Du kan delta i lekar, redskapsövningar och danser som innefattar sammansatta motoriska grundformer ( gå, springa, hoppa, landa, kasta, fånga, klättra, hänga, åla, krypa, balansera, stödja, rulla och rotera )i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, redskapsövningar och danser som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, redskapsövningar och danser som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Förstå och följa regler
 • Gr lgr11  -
 • Idh  1-3
Du känner till några regler i lekar och spel och följer dem till viss del. Du deltar och har viss kännedom om säkerhet och hänsynstagande.
Du känner till några regler i lekar och spel och följer dem relativt väl. Du deltar och har kännedom om säkerhet och hänsynstagande.
Du känner till flera regler i lekar och spel och följer dem väl. Du deltar och tillämpar dina kunskaper om säkerhet och hänsynstagande.
Takt och rytm
 • Idh  1-3
Du kan röra dig fritt till musik. Du kan till viss del härma enkla rörelser till musik.
Du visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser relativt väl.
Du visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser väl.
Friluftsliv och utevistelse med orientering
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du har deltagit i undervisning om allemansrätten samt lekt lekar i olika natur och utemiljöer.
Ansvar - arbetsmiljön i samband med idrottslektionerna
 • Gr lgr11
Du tar visst ansvar för dig själv under genomgångar och behöver utveckla din förmåga att lyssna och ta in instruktioner, genomföra de uppgifter man ska och använda material på rätt sätt till rätt sak.
Du tar oftast ansvar för att lektionen genomförs på ett bra sätt. Ex är oftast uppmärksam och lyssnar vid samlingar, gör för det mesta de uppgifter man ska och använder oftast material på ändamålsenligt sätt.
Du tar eget ansvar för att lektionen genomförs på ett bra sätt. Ex är uppmärksam och lyssnar vid samlingar och gör de uppgifter man ska och använder material på ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: