Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktion-Handel-Transporter

Skapad 2020-05-07 21:20 i Jakobsgårdskolan utv Borlänge
Geografi ämnesområde Produktion-Handel-Transporter
Grundskola 7 – 9 Geografi
I dagens industrialiserade samhälle är vi helt beroende av det som produceras i fabriker och i jordbruket. Som konsumenter behöver vi mat, bostäder och en hel del andra produkter. Men vi är också beroende av ett stort antal tjänster som till exempel sjukvård och utbildning. Vi blir också mer och mer beroende av omvärlden. Näringslivet är idag globaliserat med utbyte av varor och tjänster mellan världens delar. Detta är möjligt tack vare utvecklingen av billiga transporter, internet, mobiltelefoni, med mera.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi kommer att under arbetsområdet lära oss om bland annat:

 

 • Hur skiljer sig fördelningen av arbetskraften åt mellan olika näringsgrenar, till exempel jordbruk, industri, service, om man jämför rika länder med fattiga länder?
 • På vilket sätt påverkar produktion och konsumtion människors levnadsmiljöer?
 • Varför ligger olika industrier där de ligger?
 • Vad krävs för att handel ska uppstå?
 • Vilka för- och nackdelar medför internationell handel?
 • Vilka förändringar av samhället har möjliggjort en ökande globalisering?
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

Hur skall vi lära oss detta?

 • Instruktioner, genomgångar, filmer, diskussioner
 • Aktivt delta på lektionerna; arbeta med arbetsblad med faktauppgifter och kartuppgifter
 • Övningar (Eget arbete, prov)
 • Samtal/Diskussion
 • Feedback

 

 

 

 

Vad kommer  att bedömas?

Vi kommer att bedöma din förståelse för:

 • Din förståelse för  geografiska begrepp
 • Dina kunskaper omkring var varor och tjänster produceras och konsumeras, samt förståelse konsekvenser omkring produktion och konsumtion av dessa
 • Din förmåga att resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor kopplat till produktion, handel och transporter

 

 •  

När jobbar vi med detta?

Vecka 10-18

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi

Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen samt förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

F
E
C
A
Geografiska begrepp
Du har ännu inte visat att du kan även använda och förstå geografiska begrepp.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Du har ännu inte visat att du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras och hur de förändrats över tid.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

F
E
C
A
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Du har ännu inte visat att du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: