Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkel teknik steg 1 för åk 4

Skapad 2020-05-08 08:28 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Teknik
Enkel teknik och enkelt om teknik. Tekniska lösningar är en av människans drivkraft för att förenkla vår vardag. Materialet syftar till att ge eleverna kunskaper om vad teknik är på ett lättförståelig sätt. för åk 4 har vi tagit ut de delar i materialet som är grunden för teknik. Vad är teknik, vardagens teknik och enkla maskiner.

Innehåll

Inledning: steg 1-Vad är teknik

I det här avsnittet ska vi prata om grunden till ordet teknik, vad står det för och hur använder man teknik.

Vi tar upp lite om historia, uppfinningar och hur man arbetar med teknik.

Syfte:

Genom undervisning i detta arbetsområde ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om vad teknik är och betyder och få möjlighet att utveckla ditt intresse för teknik och teknikens användningsområden i vardagen.

Du ska också få möjlighet att utveckla kunskap om teknikens historia och påverkan på samhället.

 

 

Elevens mål. 

Att lära sig hur människans utveckling och användande av tekniska lösningar har förändrat vårat sätt att leva.

Att kunna förstå vad tekniska lösningar är.

Att lära sig olika begrepp som lösa ett problem, behov, konstruktion, uppfinningar, Verktyg, hjulet, vävstolen, soluret, datorer och mobiltelefoner o.s.v...

Att lära sig hur man ska tänka när man vill lösa ett tekniskt problem. 

Att gå från idé till att tillverka en teknisk produkt. 1. Idé 2. Rita,skissa 3. gör en modell 4. prova och dokumentera.       

Arbetssätt 

-Gemensamma genomgångar.

-Titta på filmer som:

  Uppfinningar genom tiderna-Förenklingar i vardagen(Sli).

  Människor för förändring-Alfred Nobel-Uppfinningar(Sli).

  Helt patent-Ur och klockor (Urplay.se).

-Läsa från arbetsmaterialet, enkel teknik eller enkelt om teknik och lösa uppgifterna.

-Lösa de praktiska uppgifterna.

   

 

 

      

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 6

Insats krävs
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används..
Genomförande, Ideer och modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Underarbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonemang, förändring över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: