Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg/programmering

Skapad 2020-05-11 05:53 i Solsidans förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Utveckla barnens tankar och förståelse för olika digitala verktyg.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Barnen visar ett intresse för att använda digitala verktyg, men flera barn i gruppen tror att Ipaden /Iphonen  och datorn används till att spela spel , titta på youtube-klipp och film. Vi  pedagoger vill fånga upp barnens intresset och men utveckla det vidare. 

Vi  pedagoger vill utveckla många bitar hos barnet för att de ska få en digital kompetens.

 

 

 

 

 

Vart ska vi?

Ta  tillvara på barnens intresse för digitala verktyg och utveckla deras kunskap och förmåga  om hur man kan använda dem i olika sammanhang.

Få in teknik och digitala verktyg som ett naturligt inslag i barnens vardag.

Låta barnen tänka kreativt och utveckla sitt logiska, strategiska och matematiska tänkande.

Utveckla barnens språk och kommunikativa förmåga.

  

 

Hur gör vi?

Har med Ipaden i den dagliga verksamheten och låter barnen använda den till att söka information och bilder om sitt intresse, fakta om de projekt vi har, eller för att utveckla sin lek.

Har med "förstoringsägget" i den dagliga verksamheten.

Låter barnen fota/filma och dokumentera själva med Ipaden. Presentera sin dokumentation för barngruppen med hjälp av Ipad/dator och projektorn.

Väcker nyfikenhet för QR-koder genom att vi pedagoger "planterar" dem på avdelningen. Utvecklar det genom att låta barnen skapa egna QR-koder utifrån favoritmusik och favoritsagor.

Använder oss av Polyglutt och projektorn, för att skapa större bilder för barnen när pedagogen läser.

Implementera  programmering i verksamheten på olika sätt. Analogt;- Låta barnen möta programmeringen i leken med den egna kroppen, både få bli programmerad och programmera sin kompisar. Digitalt: Använda vår  Blue boot  på olika sätt och programmerings appar.

Delar barnen i små grupper och arbetar medvetet med digitala verktyg minst gång i veckan.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: