Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering Solrosen av naturvetenskap & teknik

Skapad 2020-05-11 09:15 i Förskolan Fröstugan Fristående förskolor
Förskola
Vi på Solrosen har under april och maj arbetat med naturvetenskap & teknik. Det här är vår utvärdering på det arbetet.

Innehåll

Vilka språk och andra uttrycksformer (exempelvis rörelse, musik, skapande) har barnen haft tillgång till?

I den utbildning barnen får på förskolan ska de få möjlighet att utforska genom olika sinnen. I vårt arbete med naturvetenskap & teknik har barnen bla fått titta på faktafilm, skapat och utfört experiment. 

 

Barnen har under projektets gång:

- Utfört två olika vulkanexperiment

- Tittat på faktafilm om vulkaner

- Barnen har prövat många olika skapandetekniker, som tex akvarellmålning, trycktekniker med målarfärg

- Vi har startat upp flera olika handarbeten, så som vävning, broderi

- Vi har försökt lära oss Broder Jakob på isländska

- Vi har sått fröer

 

 Vilket material och vilken miljö har barnen haft tillgång till?

Barnen har fått möjlighet att leta information via litteratur och internet. De har kommit med egna tankar och idéer. Vi har haft diskussioner och reflektioner i helgrupp och mindre grupper för att ge barnen olika möjligheter till att uttrycka sig och ta del av andras tankar.

När vi har skapat har vi gjort det i en avgränsad och lugn miljö i mindre grupper. Vi har även haft sångsamling ett par gånger i veckan där vi har använt gitarr som stöd i sången. 

Vi har varit ute i stort sett hela tiden och arbetat med vårt projekt både i skogen och på gården.

Vi har introducerat en ny app för barnen som heter Stop motion. Stop motion används tex i tecknad film. En teknik som lurar ögat att "döda" föremål rör sig.  Barnen har fått göra sina egna filmer med hjälp av en bildserie. Enkel men väldigt rolig teknik som barnen uppskattat.

 

 

 Hur har barnen använt sig av varandra i sitt utforskande?

De har väckt nyfikenhet hos varandra och genom diskussion, reflektion och lek tagit del av varandras erfarenheter och tankar. Ett exempel på ett sådant tillfälle är när barnen har byggt vulkaner i sandlådan tillsammans och delat ideer med varandra.

 

Hur har vi arbetat mot de mål som varit uppsatta?

Vi har haft planerade aktiviteter och aktivitetsplaner som grund i vårat arbete. Vi har tittat på de mål som vi satt upp och sedan planerat våra aktiviteter därefter, arbetat baklänges och målinriktat. Målen, som är utifrån läroplanen, är till för oss pedagoger och inte för barnen. 

Ett medvetet förhållningssätt hos oss pedagoger har varit viktigt för att vi ska ha kunnat nå upp till våra mål. Vårt intresse och nyfikenhet har varit viktig för att sprida nyfikenheten i barngruppen. Även vår egna kunskap om området har varit viktigt i arbetet, vi har letat upp information när det har varit nödvändigt.

 

Har vi nått målen och hur vet vi det?

Vi har använt oss av en matris med kriterier för vårt arbete i barngruppen. Utifrån observationer och reflektioner som vi pedagoger har gjort har vi kunnat se vilket resultat vårt arbete har gett. Överlag har vi nått de mål som vi har satt upp. På grund av Coronasmittan har 2/3 av barngruppen varit frånvarande under en längre period vilket har gjort att vi inte har jobbat lika intensivt med projektet men vi har ändå försökt hålla arbetet och  intresset vid liv.

En annan betydande del för vårt arbete har varit barnens egna intressen för det vi har utforskat. De har med egna initiativ kommit med tankar, idéer 

Det har varit viktigt att varje barn har fått möjlighet till att utforska och skapa i den mån de haft intresse och glädje av. 

 

Har det funnits utmaningar eller oväntade händelser under processens gång?

Precis i början av uppstarten kring naturvetenskap & teknik så drabbades vi av hög frånvaro pga coronasmittan, vilket gav oss en utmaning att fortsätta med projektet och försöka hålla intresset vid liv hos de barn som fortfarande var här. I slutet av perioden har närvaron varit högre och vi har klivit in i projekten med full kraft och vi känner att vi uppnått målen som vi satt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: