Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 1 nodersmål

Skapad 2020-05-11 10:05 i Integration skola Karlshamn
Terminsplanering Tema: Mat och kultur Hösttermin 2019 PLANERING I MODERSMÅLSUNDERVISNINGEN Ämne: Modersmål Albanska ÅK. 4-6 Arbetsområdet: Mat och kultur Tidsåtgång: vv. 45-50 med fokus på studieteknik. Beskrivning om arbetsområdet: I detta arbetsområde kommer du att bekanta dig mer med nationell mat och kultur. Målet Målet med undervisningen är att utveckla sitt lässtrategier, tal och skriftspråket så att elever får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Förankring i kursplanens syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang följa grundläggande språkliga normer och regler reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i ditt hemland och i Sverige. Förankring i centrala innehållet till årskurs 4-6 Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. • Använda modersmålets grundläggande grammatik. • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Tala, lyssna och samtala • Olika former av samtal och presentationer. • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans. Språkbruk • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. • Synonymer och motsatsord. Kultur och samhälle • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner. Du ska få lära dig att: Nämna olika matvaror (t ex. frukt, grönsaker, kött , fisk mm.) Berätta och beskriva om olika matvanor. Läsa och skriva olika typer av texter enligt teman, kommentera och hitta budskap. Reda ut vad nya ord och uttryck betyder på modersmål Fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden (modersmål). Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang (hem- och konsumentkunskap). Hitta och samla fakta (hemifrån, Internet, bibliotek) Undervisning / Arbetssätt Arbetsformer: lektioner, övningar, diskussioner, redovisningar, prov osv. Undervisningen ska genomföras genom att eleverna läser olika slags texter om mat och kultur. Vi ska titta på filmer och öva på hörförståelse i modersmål språket. Vi ska resonera och diskutera i grupper och ha muntliga presentationer. Vi ska träna på att skriva. Bedömning: I ditt arbete kommer jag att bedöma på vilket sätt du: Läser, förstår och tolkar lästa texter Uttrycker dig i muntlig och skriftlig form Kan jämföra och beskriva likheter och skillnader inom den här teman (mat och kultur) mellan ditt hemland och Sverige Kan redovisa dina källor (böcker, Internet, osv) Bedömningsmatris modersmål åk 4-6 Läraren bedömer fortlöpande muntligt deltagande, läsning och skriftliga resultat. Nivå E Nivå C Nivå A Läsa på modersmål Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse. Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse. Skriva på modersmål Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler. Du uttrycker dig utvecklat med relativt god säkerhet i skrift. Du följer grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du ofta använder och gör utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svensk. Du uttrycker dig väl utvecklat med relativt god säkerhet i skrift. Du följer grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du ofta använder och gör välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svensk. Läsförståelse Hur förstår du texten när du läser? Du har ganska bra läsförståelse när du läser. Du svarar på frågor ganska bra på modersmål. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt. Du har väl bra läsförståelse när du läser. Du svarar på frågor med väl bra modersmål. Du kommenterar innehållet på ett väl bra sätt. Du har mycket bra läsförståelse när du läser. Du svarar på frågor med väl bra modersmål. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt. Att jämföra med Sverige & dra slutsatser Du gör då enkla jämförelser mellan kultur och mats tradition i hemlandet och Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vilka likheter och skillnader som finns och vad dessa kan beror på och leda till. Du gör utvecklade jämförelser mellan kultur och mats traditioner hemlandet och i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vilka skillnader och likheter som finns och vad det kan beror på och leda till. Du gör välutvecklade jämförelser mellan mats tradition i hemlandet och i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vilka likheter och skillnader som finns vad dessa kan bero på och leda till.
Grundskola 6 – 0 Modersmål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: