Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från kol till alkohol

Skapad 2020-05-11 09:50 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad har kol och alkohol att göra med handsalvan eller ett flygplan, tändvätskan när du ska tända grillkolen, godiset du äter efter grillningen och mycket mycket mera? Du kommer kanske på andra frågor själv? Svaren får du under tiden vi läser Organisk kemi.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska få kunskaper om och förståelse för att mycket runt omkring oss är uppbyggt av kolföreningar.
Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla:

 • din förmåga att laborera, dokumentera och analysera resultatet
 • din förmåga att resonera, reflektera, analysera och diskutera.
 • din förmåga att relevant använda dina kunskaper i nya situationer 
 • din förmåga att fördjupa dina grundläggande kunskaper i kemi

Arbetssätt

Vi kommer att växla mellan genomgångar av faktakunskaper, praktiska övningar och diskussionsuppgifter. Vi kommer att se filmer som information men även som repetition. Vi kommer skriva egna laborationsinstruktioner och laborationsrapporter. Länkar till film kommer att finnas i classroom samt laborations och arbetsuppgifter. 

Vad ska du ha kunskap om? Konkretiserade mål.

 • Aktuella samhällsfrågor
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
 • Kolets tre (fem) former och dess egenskaper
 • Känna till olika typer av bindningar, exempelvis enkel bindning, dubbel bindning och trippelbindning.Namngivning av de 6 första kolvätena.
 • Utifrån det även kunna namnge alkoholer, karboxylsyror, alkaner, alkener och alkyner .
 • Ha kännedom om vad ämnena används till, och även handelsnamn på vissa ämnen, ex glykol och glycerol.
 • Känna till estrar och veta vad en katalysator är.
 • Skriva reaktionsformler för fullständig förbänning av angivet kolväte och vet vad som alltid bildas ( koldiox och vatten)
 • Kunna skilja på strukturformel, molekylformel och kunna rita upp molekylen från given molekylformel, och namnge ämne från given strukturfomel
 • Planering, utförande och utvärdering av undersökningar/experiment. Dokumentering av undersökningar och laborationsrapporter

Bedömningar

Du kan beskriva och förklara omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Du kan följa, förstå och delta i naturvetenskapliga diskussioner både muntligt och skriftligt. Du kan identifiera och lösa problem genom experiment och reflektion. Du har insikt om samband mellan begrepp, modeller och teorier. Du har insikter i växelspelet naturvetenskap-teknik-samhälle.

 • Bedömningen görs  under tiden vi arbetar med Kolföreningar samt i slutet i form av ett skriftligt prov
 • Bedömningen av eget ämne
 • Bedömning av Planera laboration, skriva labbrapporter och hur du genomför laborationerna samt säkerheten 
 • Bedömningen görs kontinuerligt under lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Från kol till alkohol

E
C
A
Granska, kommunicera och ta ställning
Skrivuppgift
 • Ke  7-9
Eleven: Tar ställning med enkel motivering För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med utvecklad motivering För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar utvecklad redovisning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med välutvecklad motivering För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp
An­vända beg­repp, teo­rier och model­ler
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
 • Ke  7-9
Ele­ven: - Har grund­läg­gande kuns­kaper - För enkla reso­ne­mang
Ele­ven: - Har goda kuns­kaper - För ut­veck­lade reso­ne­mang
Eleven: - Har myck­et goda kuns­kaper - För väl­ut­veck­lade reso­ne­mang

Ke
Laborations matris

F
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: