Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 7 gr 6

Skapad 2020-05-11 10:30 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Biologi Kemi
Cellen, växter, djur och ekologi

Innehåll

Biologi  Lenas grupp

 Reviderad 6 maj 2020

Årskurs: 7 gr 6 VT 20

 

Cellen, Växter o djur, Ekologi

 

Syfte

 

·        använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

·        genomföra systematiska undersökningar i biologi, och  använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

Centralt innehåll

 

·        ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

·        lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.

·        Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

·        människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

·        aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.

·       Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

·        Systematiska undersökningar, fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·        dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Konkreta mål för dig som elev

 

1.                                 Livets uppkomst s. 8-12

2.                                 Hur djurceller och växtceller är uppbyggda s. 13-14,

                       s. 230-231

3.                                 Hur man delar in växter och djur utifrån släktskap

                     s. 15-16, s. 89

4.                                 Arter och jordens utveckling s. 17-21

5.                                 Fotosyntes och cellandning/förbränning s. 44-51

6.                                 Organismernas samspel i olika ekosystem. s. 156-161

7.                                 Näringskedjor, näringsväv och energiflödet mellan

                    dem. s. 162-169

8.                                 Resonera om nyttan av biologisk mångfald och

                     ekologiska fotavtryck s. 26, s. 170-177

9.                                 Alger, sporväxter och fröväxter samt svampar

                    s. 52-67, s. 72-80

10.                              Kunna använda och förklara begrepp i begreppslistan

 Sidhänvisning gäller Spektrum Biologi. 

Bedömning

 

       Muntligt. Samtal och diskussioner, inlämningar och powerpoint

Undersökningar, (mikroskopering, exkursion, mm.)

Läxförhör och prov

Undervisning

                                   Genomgångar

                                   Diskussioner

                                   Praktiska moment

                                   Gruppövningar

                                   Film

                                   Reflektioner och bearbetning

                                   Skriva redogörelse

                                   Spektrum Biologi sid. 7-22, 26, 44-51, 231, (52-80 växter), 154-177

                         ekologi

Du har också hjälp av Ugglans NO https://biologi.ugglansno.se/

     

Reviderad prel. planering 16/4 Lenas grupp 6  år 7 Vt 20

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

13

 

Rita av Växtceller o djurceller och förklara organellernas funktioner (i R-bok) se bild sid 14 + sid 231  Läs sid 7-21 i utdelat Bi-häfte TDS s 12 och s 19 (TDS =testa dig självfrågor)

Celler och livets uppkomst. Gör klart månd uppgift ang rita celler och läsning

TDS sid. 12 och 19

AB 9 o AB 10 +sid 22-26

https://biologi.ugglansno.se/kurs-grundbiologi/  kolla på: Vad är liv, Cellen, De fyra grundcellerna, Begreppet art, Att dela in organismer + gör tillhörande quizlet 1 och 2 samt Träna begrepps-Tabs. Skriv i R-bok.

14

 

Utdelning av ped planering Ekologi.

Fotosyntes och cellandning

Lektionsarbete med s. 44-51 + TDS s 47 o s 51 samt rita en egen beskrivning av kolets kretslopp i R-bok se text på sid 50

Ärtlab utdelning av hemuppgift, instruktioner och göra en individuell planering

Genomgång av TDS och begrepp

Läsläxa sid. 7-21, 230-231+ göra klar bild av Cellen (o kolets kretslopp)

Bi-böcker delas ut. Repetera https://biologi.ugglansno.se/kurs-grundbiologi/  kolla på: Vad är liv, Cellen, De fyra grundcellerna, Begreppet art, Att dela in organismer, De minsta organismerna och Virus

 + gör tillhörande quizlet samt Träna begrepps-Tabs. Skriv i R-bok.

15

Påsklov

Påsklov

Påsklov

16

 

Påsklov

Avstämning ärtlab -hur går det? Inlämningsuppgift Vad är det för skillnad mellan en bakterie, ett virus, en alg och ett urdjur?

Om klar: Ekologi och ekosystem: läs sid 26 + sid 154-161 och TDS

https://biologi.ugglansno.se/kurs-ekologi/

Ekosystem, Ekologiska begrepp, Näringskedja, näringsväv och näringspyramid + gör tillhörande quizlet samt Träna begrepps-Tabs.

Avsluta med att skriva i R-bok.

Läsläxa. Ekologi och ekosystem: läs sid 26 + sid 154-161 och TDS

17

 

Ekologi och ekosystem

Läs sid 162-169 + TDS

OBS! Tisd kl 15.30 restprov Kemi 2

Ekologi och ekosystem

Rep inför prov

 

Läsläxa s. 170-177

Prov/Bedömning 1. 24/4

18

Läs s. 52-71 Rita av blomman på sid 61 och bilden överst på sid 65 i R-bok (och färglägg)

och gör TDS s 54, 58 o 69)

Växter Mikroskopering

Klyvöppningar, celler

 

Ledigt

19

Gör klart uppgifter från v 18.

Individuell uppgift om ”Hotad pollinering” sid 70-71i Bi-boken. Svara på frågorna i svarta rutorna.Skriv svar i elevanteckningsboken (i Teams, under klassanteckningsboken)

Ekologihäfte delas ut. Genomgång, vattnets, kolets och kvävets kretslopp. Redovisa Ärtlab muntligt och lämna in labrapport (instruktionerna finns i Teams) 

Uppgift näringskedja/ näringsväv

Läsläxa s. 72-80

Rep på kap 4 (Läs om ännu inte gjort det!

Öva begrepp Ekologi

Gör klar ev restuppgifter

 

20

Jobba med individuell uppgift ”Växter och djur” enligt instruktion på lösblad (ligger även under filer/kursmaterial i Teams)

Jobba med individuell uppgift ”Växter och djur” Läsläxa s. 170-177

Jobba med individuell uppgift ”Växter och djur”

21

Rep inför prov Bi 2 i Bi-bok eller ugglans NO.

se begreppsdokument i filer/kursmaterial

Prov/Bedömning 2. 20/5 Ekologi begrepp

Ledigt

22

Gör klart PP Växter o djur och öva inför redovisningen.

Redovisning PP Växter o djur (i mindre grupp samt enskilt med Lena via Teamsmöte)

Forts Redovisning PP Växter o djur(i mindre grupp samt enskilt med Lena via Teamsmöte)

23

Ev Excursion växter o insekter

provåterlämning

reserv

 

BEGREPPSORDLISTA

                                   fotosyntes

                                   cellandning

                                   förbränning

                                   cell

                                   cellvägg

                                   organeller

                                   cellkärna

                                   DNA

                                   vakuol (cellsaftrum)

                                   mitokondrie

                                   klorofyll

                                   glukos

                                   art

                                   hybrid

                                   membran

                                   klyvöppning

                                   ekosystem

                                   biotop

                                   population

                                   konkurrens

                                   nisch

                                   konsument

                                   producent

                                   näringskedja

                                   näringsväv

                                   näringspyramid

                                   anrikning

·                                  biologisk mångfald

 

 Fyll gärna på med fler begrepp, som du träffar på under arbetets gång.

Uppgifter

  • Begrepp som du ska kunna använda och förklara med egna ord på Biologiprov 2 den 20 maj

  • Ärtlab

  • Växter och djur - individuell uppgift Power Point

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: