Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar

Skapad 2020-05-11 13:07 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)
Vad är det för svamp? Går den att äta? Vi lär oss mer om svampen och dess olika delar.

Innehåll

Syfte - förmågor att utveckla

Enligt Lgr 11 ska undervisningen i biologi "syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. ... Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier"

Konkretiserat mål

Du ska

 • kunna namnge några olika svampar
 • kunna svampens delar
 • veta att det finns ätliga och oätliga svampar
 • börja visa förståelse för att träden och svamparna behöver varandra för att få näring

Arbetssätt

 • Vi ser på filmer om olika sorters svampar.
 • Vi pratar om svampens olika delar och hur den sprider sig.
 • Vi skriver en gemensam faktatext om vad vi lärt oss om svampar.

Bedömning

 • Du kommer att få visa att du kan olika svampar genom att para ihop en bild på svampen med svampens namn.
 • Du kommer att muntligt få berätta om svampens delar och hur den sprids.
 • Du kommer att få vara med och skriva en gemensam faktatext om svampar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: