Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv: Grammatik - ordklasser vt 2020

Skapad 2020-05-11 13:43 i Da Vinciskolan Ale
Vi går igenom ordklasserna.
Grundskola 7 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med grammatik, närmare bestämt våra ordklasser. Arbetsområdet pågår under veckorna 16-19 och vi avslutar med ett prov fredag den 8 maj.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att gå igenom de 10 ordklasserna:
Substantiv
Verb
Adjektiv
Pronomen
Prepositioner
Räkneord
Interjektioner
Konjunktioner
Adverb
Subjunktioner

Vi kommer att arbeta med Portalboken, s.262-266 samt två häften där det ena innehåller praktiska övningar och det andra fakta. Mer material finns på Grammatikbolaget: https://urskola.se/Produkter?q=grammatikbolaget samt på elevspel.se

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

grammatik
ordklass
substantiv
verb
adjektiv
pronomen
prepositioner
räkneord
interjektioner
konjunktioner
adverb
subjunktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Ordklasser

F
E
C
A
Förmåga att identifiera och dela in ord i ordklass
Känner till de vanligaste ordklasserna och förklara dessa. Kan ge några exempel på ytterligare kunskap om de vanligaste ordklasserna. Ex. Du visar att du kan använda dina kunskaper.
Kan de flesta ordklasserna och kan förklara dem. Visar en bredare kunskap om de olika ordklasserna. Ex. Du kan förklara hur du känner igen några ordklasser och kan använda dina kunskaper.
Kan alla ordklasser. Visar bred kunskap om ordklasserna. Ex. Du är säker på de olika ordklasserna. Du kan förklara vad som utmärker de olika ordklasserna och använder med säkerhet dina kunskaper.
Resonemang om svenska språket
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets /.../ särdrag.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets /.../ särdrag.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets /.../ särdrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: