Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smmanfattning av Diamanten

Skapad 2020-05-11 14:15 i 133221 Förskolan Bonden Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Smmanfattning läsår HT.2019 VT.2020

 

 

 

Diamanten är en grupp som består av 18 barn mellan 1–3 år. Under läsåret har vi studerat och undersökt färger, natur och rörelse tillsammans med barnen.  Vi inledde projekt i början av höstterminen genom att studera barnens projektuppdrag där det var fokus på barnens närmiljö. När vi studerade barnens projektuppdrag uppfattade vi ett intresse för fordon såsom bussar, bilar, vagnar, elsparkar och cyklar samt olika byggnader. Utifrån barnens visade intresse valde vi därför att studera vår gata genom att gå på olika utflykter i närmiljön samt genom att titta ut från förskolans fönster. Under utforskande perioden såg vi att barnen främst var intresserade av närmiljöns färger exempelvis trafikljus (röd, gul och grön) samt olika färger på fordon och hus. Utifrån barnens intresse ledde vi in projektet på färger. Vi byggde trafikljus, bilar och vår gata i kartong och målade dem utifrån observationer av färger på Bondegatan. Barnen kopplade därmed in verkligheten in i sin lek och projektet levde under hela dagen. Som terminen gick så började barnen även upptäcka färger i naturen och hur de förändrades i och med hösten. Under våra utflykter observerade barnen att löven faller och att de hade gått från grönt till gult och rött och de ställde sig frågan varför? Utifrån barnens intresse av löven som faller ledde vi in projektet på naturens rörelse och naturens färger. Detta blev vårt projekt: Natur, färg och rörelse.

 

 

 

Syftet med projektet:

 

Barnen får lära sig färger

 

Barnen får kunskaper om hur naturen förändras

 

Barnen rör på sig

 

 

 

Hur uppfyllde vi projektets syfte?

 

Barnen har lärt sig färger genom att studera färger i närmiljön. Ett exempel är att vi tränade på färgerna: grön, gul och röd genom att bygga egna trafikljus och lekte Bondegatan. Röd betyder stopp, gul betyder vänta och grön betyder gå.

 

Vi studerade årstider genom att titta på hur färger ändras under olika årstider.), under hösten är löven bruna och de faller, under vintern är det mörkt och träden är nakna och under våren kommer ljuset och färgerna

 

Barnen rör på sig genom att vi i fantasin reser jorden runt kopplat till olika rörelser. Vi kopplar även rörelse till lärandet. Exempelvis leker vi träd med olika begrepp, vi svajar, står stilla och faller ner som löv.

 

Under projektets gång har vi veckovis haft reflektion där vi diskuterar projektet. Vi frågar oss själva var vi befinner oss i projektet och skriver en mindre sammanfattning där vi tar med dokumentation och bilder från veckans projekt.

 

Vi reflekterar sedan tillsammans med barnen under reflektionssamlingar om vad de har sagt och visar bilder på vad de har gjort.

 

Syftet med reflektionssamlingen är att barnen ska ha inflytande i projektet på ett demokratiskt sätt. Dokumentationen sätts även upp på vår anslagstavla för att vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i barnens läroprocess.

 

Vår organisation har styrts av en superstruktur, som vi pedagoger tillsammans har skrivit på planeringstid. Där står det vad och vem som ska göra vad och när det ska göras. Detta har varit ett sätt att göra arbetsbelastningen mer jämbördig och minska stress.

 

Reflektion varje vecka. Här byter vi tankar och idéer som senare blir underlag för vår pedagogiska dokumentation

 

Vi observerar och följer upp gruppens lärande samt individens utveckling. Där diskuterar vi vilka utmaningar vi kan ge barnens samt vilket material ska vara tillgängligt.

 

Vi planerar noggrant vår struktur och undervisning.

 

Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen?

Barnen använder begrepp från projektet i deras lek. Exempelvis ”nu kommer ovädret, vi måste gömma oss.” Barnen samtalar om vädret under maten. ”Det är soligt”, ”nej, det är molnigt”.

 

Barnen använder teckenstöd när de pratar om färger. Samarbete mellan barnen, barnen visar trygghet för varandra och vågar att be om hjälp . Barnens inflytande och delaktighet över utbildningsinnehåll.

 

Hur har barnen fått syn på sitt eget lärande och förändrade kunnande?

De samtalar om ljust och mörkt, har upptäckt kontraster.


Egna kopplingar till vädret tex. ” Oj nu gick solen i moln, vi måste tända lampan”

Teckna ett ” ett lärande” kopplat litteratur till sin egen uppfattning om hur en storm ser ut”

Upptäckt nya begrepp som ” titta, jag står stilla” 

”Det är varmt, blomman kan växa, den behöver vatten”

Upptäck färgers nyanser , ” titta, blå och vitt blir ljusblå”

Lerteknik, ”titta jag tummar” Det blir platt.

”Jag ploppar med penseln, då blir det stjärnor”.

 

 

 

Utvärdering

 

       Vi är stolta över att projektet haft en röd tråd.

 

       Vi är stolta över att projektet levt under hela dagen genom barnens lek och kreativitet.

 

       Vi är stolta över att projektet har bidragit till gemenskap på avdelningen.

 

       Vi är stolta över att barnen har lärt sig färger, årstider och att de tar med sig deras kunskaper hem.

 

Det vi har lärt oss inför framtida projekt är att det är viktigt att komma igång tidigt med projektet samt vikten av att lyssna på barnens intresse och att sedan göra i praktiken

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: