Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering - Hattstugan och Rödluvans förskolor

Skapad 2020-05-11 14:42 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Lektionsplanering Tal/Björktrast vecka 20

Innehåll

Vecka: 20

 

Lektionsplanering Grupp: Taltrast/Björktrast

 

Måndag: 11/5

 

Lektion 1: Påklädning

Lektion 2: Promenad

Lektion 3: Naturvetenskap

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Vi ger barnen tid till att ta på sig ytterkläder och låta dem reflektera över vädret och vad vi behöver ha på oss. Tillsammans promenerar vi till Dungen och ett äldre barn håller ett yngre barn i handen. Detta för att stärka gruppen och känna tillit till varandra. Vid Dungen har vi med oss luppar och kikare och vi samtalar om träd, blommor och växter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 13/5

 

 

Lektion 1: Tema väder: vatten

Lektion 2: Sång och musik

Lektion 3: Motorik och rörelse

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Vi fortsätter med vårt tema med koppling till vatten. Vi ska fortsätta med vattnets former och arbeta med is och flytande vatten för att öka barnens begreppsförståelse. Nu när det närmar sig sommaren sjunger vi sommarsånger tillsammans då vi ser barnens intresse för musik samt för att öka deras insikt om årstider och deras omvärld. Ute på gården har barnen önskat en hinderbana så vi arbetar vidare med detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1: Skapande

Lektion 2: Tema Väder

Lektion 3: Sång och musik

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Vi tar ut skapande material på gården och barnen ska få arbeta med vattenfärg. 

Vi fortsätter med temat och samtalar och reflekterar om trädens förändring, varför blommar vissa träd innan frukten kommer?

Vi sjunger och spelar tillsammans, både ute och inne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: