Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2020-05-11 15:03 i Söndrumsskolan F-2 Halmstad
Grundskola F
En förebild är någon som du ser upp till. När du ser upp till någon är det att en person på ett eller annat sätt har vuxit sig större. Det behöver inte vara en vuxen person, men är oftast någon som är äldre än du själv – som har mer erfarenhet i livet. Erfarenheten kan bestå av att personen har varit med om saker och lever på ett sätt som inspirerar dig. Det kan vara någon som kämpar för barnens rätt i samhället, men det kan också vara en person som bara finns där just för dig. När du ser upp till en person beundrar du den personen – du tycker bra om hen. Dessa personer kan till och med ibland kallas för hjältar. Det finns kända och omtalade personer som är förebilder för flera andra personer, men det finns också förebilder som står dig nära. Det kan vara en vän, en familjemedlem eller din kärlek. I detta arbetsområde ska du arbeta med förebilder genom att bland annat skriva personporträtt och hålla ett hyllningstal.

Innehåll

Syfte och upplägg

Syftet med detta arbetsområde är att eleverna ska öva sig i både skriftlig och muntlig framställning.

Eleverna skriver ett personporträtt om okända personer och håller ett tal för att hylla valfri person. När de skriver ett personporträtt är fokus på att öva på själva beskrivningen av en person. I ett hyllningstal är beskrivningen vidgad med känslouttryck. Där ligger också fokus på att göra ett bra framträdande.

Centralt innehåll

​Läsa och skriva

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

​Tala, lyssna och samtala

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och sakprosatexter

  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: