Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: ”Att vara barn förr och nu”

Skapad 2020-05-11 15:28 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera din nyfikenhet på historia. Den ska också bidra till att du utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Du ska också möta samt få kunskaper om barnlitteratur från olika tider.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att jämföra och berätta när vi läser böcker och tittar på filmer om förr och nu. Du ska då kunna berätta något om människors levnadsvillkor samt ge exempel på likheter och skillnader i skolan förr och nu. Du ska även genomföra och redovisa en intervju med en äldre person. 

Undervisning och arbetsformer

- diskutera dåtid-nutid och i samband med detta sätta ut några årtal på en tidslinje för att åskådliggöra tiden som går.

- jämföra och göra iakttagelser utifrån ex Astrid Lindgrens böcker och filmer

- läsa faktatexter

- skriva några korta faktatexter utifrån nyckelord

- en gammaldags skoldag där vi har lektioner och leker lekar som barn gjorde förr.

- skriva brev och formulera frågor till en äldre person kring hur det var när han/hon var barn.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: