Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttryck och ekvationer 8a, vt 2020

Skapad 2020-05-11 21:57 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
På 800-talet e Kr skrev en berömd arabisk matematiker en lärobok om hur man löser ekvationer. Ur titeln till boken fick vi ordet algebra. Under 15- och 1600-talen utvecklades algebran och detta bidrog till att matematiken utvecklades väldigt fort. Under kommande period kommer du att få utveckla kunskaper om hur du kan använda det matematiska språket och med hjälp av uttryck, formler och ekvationer beskriva och lösa problem.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

... att använda det matematiska symbolspråket med uttryck, formler och ekvationer för att lösa matematiska problem.

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att arbeta med att

 • tolka och förenkla algebraiska uttryck med och utan parenteser
 • beräkna värdet av algebraiska uttryck
 • teckna och lösa olika typer av ekvationer
 • använda ekvationer för att lösa problem
 • kontrollera lösning till en ekvation genom prövning

Hur?

Vi kommer dels att använda uppgifter i matteboken. Grundkursen (blå) följs av kurs 1 (grön) som innehåller lättare uppgifter för dig som tycker att grundkursen är svår, och kurs 2 (röd) för dig som behöver mer utmaningar. Vi kommer också att ha gemensamma aktiviteter och inleda ekvationer med hjälp av ett laborativt material. Du kan välja att arbeta med olika arbetsblad som du hittar i Classroom eller i pärmen i klassrummet.

Annika går igenom de olika momenten enligt planeringsschemat och då antecknar du i din bok eller följer bara med, vilket som passar dig bäst.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Planering och tidsplan

Område/Undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Övrigt material
Detta måste du minst lära dig
Arbeta gärna också med
13-14
Förenkla uttryck
s 199-208
s 209-213
s 215-217
-Förenkla uttryck och beräkna värdet -Förenkla uttryck med parenteser
-Tolka och formulera enkla algebraiska uttryck och formler - Förenkla uttryck av olika typer: 4a + 3 - 3a - 2 2x * 2x 3x + 5y - 4x - 7y 5a * 3b -Förenkla olika typer av uttryck med parenteser: 5y - (2y + 3) x(x + 2) -Förstå att ett uttrycks värde beror på variabelns värde -Beräkna värdet av ett uttryck
-Förenkla uttryck av olika typer: 12ab/3a ab-3ab+4ab
16-17
Ekvationer
s218-224
s227-229
s230-233
-Ekvationer 1 -Ekvationer 2
-Lösa enkla ekvationer av typen: 5x - 3=27 x/6 - 3=1 -Pröva lösningen till en ekvation -Utifrån ett problem ställa upp en ekvation
-Lösa enkla ekvationer med parenteser - Använda ekvationer som redskap vid problemlösning
18
Repetition
s236-237
s238-239

Ma
Bedömning

F
E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om variabelbegreppet och tolkar, förenklar och använder bokstavsuttryck i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om variabelbegreppet och tolkar, förenklar och använder bokstavsuttryck i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om variabelbegreppet och tolkar, förenklar och använder bokstavsuttryck i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att lösa ekvationer. Du vet hur du ska göra men det blir fel ibland.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att lösa ekvationer. Du vet hur du ska göra men det blir fel någon gång
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för lösa ekvationer. Du vet hur du ska göra och löser ekvationer med stor säkerhet.
Problemlösning
Du kan formulera enkla algebraiska uttryck och ekvationer som kan tillämpas vid för att lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan formulera algebraiska uttryck och ekvationer som kan tillämpas vid för att lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan formulera algebraiska uttryck och ekvationer som kan tillämpas vid för att lösa problem på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du redovisar dina lösningar så att det är möjligt att följa dina tankegångar.
Du redovisar dina lösningar tydligt.
Dina lösningar är välstrukturerade och tydliga med ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: