Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text årskurs 5

Skapad 2020-05-11 22:41 i Alsike skola Knivsta
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Du ska få lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur en åsikt och ett eller flera argument presenteras. Du ska få lära dig hur man använder språket för att påverka någon. Målet är att du i slutet av detta arbetsmoment ska skriva argumenterande text om ett ämne som du själv väljer.

Innehåll

 

Under arbetsområdet ska du:

 • förstå syftet med att argumenterande texter är avsedda för att påverka och övertyga läsaren.
 • lära dig vad en insändare är och hur den är uppbyggd. (steg 1)
 • lära dig att använda de språkliga drag som förekommer i argumenterande texter. (steg 2)
 • kunna visa att du har kunskaper om argumenterande texters uppbyggnad och språkliga drag. (steg 3)
 • Du ska muntligt presentera din argumenterande text. (steg 4)

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att: 

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • skriva en text där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen  
 • använda de språkliga drag och knep som är typiska för argumenterande text
 • muntligt presentera din argumenterande text. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
Innehållet i texten är begripligt och en åsikt presenteras.
Innehållet är tydligt, har en åsikt där några argument presenteras.
Innehållet är tydligt, har en åsikt där det finns ett flertal underbyggda argument.
STRUKTUR
Följer inte strukturen för en argumenterande text.
Följer till viss del strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumenterande text på ett ändamålsenligt sätt.
Argument
Har få argument som stödjer din åsikt
Har fler argument som stödjer din åsikt.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Avslutning
Presenterar ingen avslutning eller sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen.

Sv
Muntlig argumentation

Rubrik 1

Börjar
Befäster
Utvecklar
Innehåll
Tes/åsikt Bakgrund
Du presenterar en tydlig tes. Du har med en bakgrund till din åsikt.
Du presenterar en tydlig tes. Du har med en bakgrund till din åsikt som till viss del förstärker din åsikt.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en utvecklad bakgrund till ditt ämne som förstärker din åsikt.
Argument
Argument Motargument
Du har två tydliga och relevanta argument.
Du har tre tydliga och relevanta argument. Du har ett motargument som du bemöter.
Du har tre tydliga och relevanta argument, ett relevant motargument som du bemöter.
Struktur
Rödtråd som finns med i varje del.
Du har med en inledning, avhandling och avslutning.
Du har en tydlig rödtråd med ordentlig inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning.
Du har en tydlig rödtråd med ordentlig inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning. Du binder samman talets tre delar på ett naturligt sätt.
Språk
Språket, rösten och kroppsspråket
Du använder ditt språk så att andra kan höra vad du säger.
Du använder helt ditt eget och till viss del ett varierat språk. Du kan till viss del förstärka ditt tal med hjälp av rösten och kroppsspråket.
Du använder ett rikt och varierat språk. Du ger ett säkert och övertygande intryck och förstärker ditt tal med hjälp av rösten och kroppsspråk.
Publikkontakt
Ögonkontakt Bemötande av publiken
Du utgår från ditt manus och har viss ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa ditt manus och tala mer fritt. Du har god ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, talar nästa helt fritt och har mycket god ögonkontakt med publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: