Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Same Stars, vt20

Skapad 2020-05-12 08:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 – 9 Engelska
Follow Asad as he travels from Afghanistan to Europe. Meet people smugglers, Taliban fighters and violent street mobs. Read about everyday brushes with death, heroism, and about Asad's new life in Sweden, which turns out to be as dangerous as the life he thought he had left behind...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att läsa boken "The Same Stars" och visa att du förstår budskapet i den, både muntligt och skriftligt. 

Konkretiserade mål

Du kommer att träna på följande:

 • Högläsning på engelska.
 • Att formulera samt kunna sammanfatta huvuddragen i vad som lästs och sagts både muntligt och skriftligt. 
 •  

Undervisningen

Klassen läser boken "The Same Stars" både under lektionstid och hemma. Vi kommer att besvara frågor som tillhör olika kapitel i boken och sedan avsluta arbetsområdet med en muntlig presentation.

Bedömning

Det som bedöms är följande:

Tal- och skriftspråk: Meningsbyggnad och högläsning.

Läsförståelse: Att kunna reflektera över budskapet i boken muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
The Same Stars, vt20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tal- och skriftspråk
Du läser med flyt, men stakar dig emellanåt. I skriftliga och muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Enkelt ordförråd.
Du läser med flyt. I skriftliga och muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Bra ordförråd.
Du läser med flyt och inlevelse. I skriftliga och muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande. - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Stort ordförråd.
Läsförståelse
Du visar din förståelse genom att... - enkelt redogöra för, diskutera och kommentera innehållet i boken.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i boken.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i boken. Du redovisar dina egna tankar på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: