Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse!

Skapad 2020-05-12 09:36 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi tränar vår läsförståelse genom att läsa och återberätta olika slags texter för att skapa förståelse kring vad texterna vi läser egentligen handlar om.

Innehåll

Förmågor

Vi arbetar mycket med den kommunikativa förmågan samt analys förmågan i detta tema.

Eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

- återberätta en text

- läsa och analysera olika texter

- resonera kring olika texters innehåll

- samtala kring egna erfarenheter kopplat till texters innehåll 

Kunskapskrav

Kunna läsa olika slags texter och återberätta dessa

Kunna svara på frågor kring lästa texter

 

Genomförande

Vi kommer att läsa olika slags texter.

Vi jobbar enskilt, i par, i grupp och i helklass.

Vi kommer träna på att återberätta olika slags texter.

Vi ska läsa texter och svara på frågor i olika nivåer (på raderna och mellan raderna).

  

Bedömning 

Du ska

-vara aktiv på lektionerna

-kunna återberätta en enklare text

- svara på frågor kring innehållet i olika texter vi läst

- samtala och resonera kring texters innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: