Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Compare and Contrast essay

Skapad 2020-05-12 10:40 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Compare, in relation to reading, refers to the process of identifying the similarities and differences between two things. On the other hand, Contrast refers to identifying only the differences between two things.

Innehåll

Uppgifter

  • Compare and Contrast essay

Matriser

Eng
Compare and Contrast essay

Kommunikation, Källkritik, Produktion

F
E
D
C
B
A
Aspekt 1
Eleven uppfyller inte de krav som ställs för ett godkänt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven väljer texter från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion. Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet. I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uppfyller många kriterier för C men inte alla.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uppfyller många kriterier för A men inte alla.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet. I skriftliga kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: