Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siffra och antal 1-10

Skapad 2020-05-12 10:47 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Under terminen kommer vi utforska olika begrepp inom matematik samt upptäcka matematik i vår omgivning. Detta kommer vi göra genom att undersöka matematiska symboler och miljöer.
Förskola
Låta barnen utforska sifforna 1-5 med de yngsta barnen och siffrorna 1-10 med de lite äldre barnen detta gör vi tillsammans med Räkne-Reza.

Innehåll

BAKGRUND.

VI har observerat att barnen är nyfikna på olika siffror och vill därför utforska det ihop med räkne-Reza vi kommer även träna på siffra och antal samt skriva siffrorna i sand.

MÅL

Syftet är att barnen ska utöka sin kunskap om dessa olika former till vardags kunna känna igen de olika benämningarna och symbolerna.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer använda olika siffror, ramsor och sånger, skapa matematiska samlingar, ta med olika aktiviteter utomhus där de kan få räkna och sortera.

 

DOKUMENTATION

Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg samt till hela gruppen.

Bilder från aktiviteterna kommer sitta uppsatta i hallen som sedan sätts in i pärmens om finns tillgängligt i hallen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: