Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 4: Uppsats

Skapad 2020-05-12 10:51 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Här övar vi på att skriva en mindre vetenskaplig uppsats. Momentet avslutas med ett slutseminarium med presentation och opponering.

Innehåll

Centralt innehåll:

  • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  • Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör.
  • Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer
  • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av informationen från olika källor och medier i digital och annan form. Källhänvisning enligt vanliga system.
  • Muntlig och skriftlig presentation i olika former som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, vetenskapliga rapporter och essäer.

Uppgifter

  • Uppsats - Internationella relationer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: