Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odla och plantera

Skapad 2020-05-12 11:07 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Förskola
Genom odling och plantering kommer vi framöver utmana barnens naturvetenskapliga förståelse och utöka deras ordförråd. Vi sår frö tillsammans och följer sedan fröets livscykel. FRÖ-PLANTA-SKÖRDA-ÄTA. Vi använder återbruksmaterial som toarullar och pränonlådor.

Innehåll

Genom odling och plantering kommer vi framöver utmana barnens naturvetenskapliga förståelse och utökar deras ordförråd. Vi sår frö tillsammans och följer sedan fröets livscykel FRÖ-PLANTA-SKÖRDA-ÄTA.

Vi förgror planeterna inne vi använder oss av återbruksmaterial som toarullar och tomma päronlådor som ska fungera som små drivhus, sedan planterar ut plantorna och följer dess utveckling. Vi tränar barnen i att benämna termer som jord, odla, plantera, frö, vatten, sol och växa mm.

 Vi dokumenterar och utforskar vad som händer i processen frö till växt. Tittar på rötter, vattnar och ser vad en växt behöver.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: