Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov i samhällsekonomi samhällskunskap 1b

Skapad 2020-05-12 11:47 i Österänggymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Bedömningsmatris tillhörande prov i samhällsekonomi -kurs samhällskunskap 1b

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
    Sam  -

Matriser

Sam
Prov i samhällsekonomi samhällskunskap 1b

Rubrik 1

E
C
A
Fokus
Jämförelse utifrån likheter och skillnader mellan plan-och marknadsekonomiska system. För och nackdelar med de olika systemen
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens ekonomiska system samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens ekonomiska system samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens ekonomiska system samt de bakomliggande idéerna.
Fokus
Jämförelse utifrån likheter och skillnader mellan plan-och marknadsekonomiska system. För och nackdelar med de olika systemen
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Fokus
Eleven visar på förståelse för hur aktörerna i det ekonomiska kretsloppet hänger samman och påverkar/påverkas av varandra.
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Fokus
Visar på kunskaper om hur olika samhällsekonomiska åtgärder (ekonomisk politik) kan påverka de olika aktörerna i kretsloppet. Både individen/hushållen och företag, offentlig sektor och banker.
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: