Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska hörförståelse vt 2020

Skapad 2020-05-12 11:59 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 6 Engelska
Då de nationella proven i engelska ställdes in detta år, använde vi oss av en provuppgift från ett gammalt nationellt prov.

Matriser

En
Engelska hörförståelse vt 2020

F
E
C
A
Förstår tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Redogöra, kommentera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt med godtagbara resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: