Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor och dess framställning

Skapad 2020-05-12 13:52 i Förslövs skola F-9 Båstad
Sök fakta och berätta om energikällorna eller framställningsmetoderna för dessa.
Grundskola 8 Fysik Teknik
Du skall söka fakta och berätta om energikällorna eller framställningsmetoderna för dessa.

Innehåll

Syfte

Kursplanen i fysik åk 7-9

Fysiken i naturen och samhället

• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

 

Kursplanen i teknik åk 7-9

• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Detta kommer vi att arbeta med

Sök fakta och berätta om energikällorna eller framställningsmetoderna.

 

Räkna med att du får ungefär 3 – 5 min för ditt föredrag.

 • Sök särskilt efter vad som är speciellt för just din energikälla.
 • Hur den används?
 • Fördelar?
 • Nackdelar?
 • Hur viktig den är eller kan  bli för energiförsörjningen?
 • Hur stor del av energiförsörjningen kan den svara för?
 • Räknas den som fossil eller förnyelsebar?
 • Hur påverkas samhället/naturen av om energikällan utnyttjas?

 

Vid föredragningarna skall du föra anteckningar inför en kommande diskussion där det gäller att välja de energikällor vi bör satsa på att utnyttja i framtiden.

Du bör också vara beredd att ställa kompletterande frågor.

Detta kommer vi att bedöma

Vi kommer att bedöma både fakta och presentation.

(Se matris)

Vad kan man välja på? (alla väljer olika)

1

bergvärme/jordvärme

2

värmepump luft/luft

3

biogas

4

brunkol/torv

5

energiskog

6

naturgas/metanhydrat

7

fracking

8

kärnkraft fission

9

kärnkraft fusion

10

olja

11

Solceller (el)

12

Solpaneler (värme)

13

vattenkraft

14

vindkraft

15

sopförbränning

16

tidvattenkraft

17

vågkraft

18

Soltorn/solugn

19

stenkol

20

saltkraft

21

Geotermisk energi

22

Bränsleceller

Eller

turbin

Omvandlar en linjär rörelse till en roterande rörelse. (Finns i de flesta elkraftverk.)

Ex. vingarna i ett vindkraftverk.

 

generator

Skapar elektricitet av en roterande rörelse.

(Finns i de flesta elkraftverk.)

 

värmepump

Flyttar värme från ett kallt utrymme till ett varmt.

Ex. kylskåpet

 

Uppgifter

 • Du skall söka fakta och berätta om energikällorna eller framställningsmetoderna för dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Fy Tk
Teknik åk 7-9

Undersöka tekniska lösningar

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Du beskriver med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp
Du beskriver med god användning av ämnesspecifika begrepp
Förmågan att beskriva hur delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du beskriver hur enkelt identifierbara delar samverkar
Du beskriver hur ingående delar samverkar
Du beskriver hur ingående delar samverkar och visar då på andra liknande lösningar.

Föra resonemang

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och då visa på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: