Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV1 - Debattartikel v. 19

Skapad 2020-05-12 13:59 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Språk är makt

Matriser

Sve
Svenska 1 Argumentation

=>
E
=>
C
=>
A
Argumentation
-
Du kan skriva en argumenterande text som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva en argumenterande text som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Disposition
-
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Innehåll
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av sakprosatexter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av sakprosatexter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av sakprosatexter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: