Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-05-12 15:14 i Gnarps skola Nordanstig
Vi arbetar med att eleverna i förskoleklassen ska utveckla sitt intresse för matematik.
Grundskola F Matematik
Vi vill arbeta med ämnet matematik och genom lek och få alla barn intresserade! Det ska vara roligt att lära sig nya saker!

Innehåll

 Matematik

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vi arbetar teoretiskt i matematiken. Som grundmaterial använder vi oss av Favorit matematik. Innehåller: lägesbegrepp, beskriva och jämföra, geometri, klassificera och gruppera, mönster, jämföra antal, konservera antal (ex längd/vätskaundersökningar),  antal - räkneord - och siffra, ordningstal, ramsräkning, mätning, statistik (ex stapeldiagram).

Vi arbetar praktiskt - vi använder oss av litteraturen Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Vi arbetar med TAL och räkning. Eleverna får använda sina erfarenheter in till den matematiska världen. Eleverna utvecklar sina matematiska förmågor genom olika aktiviteter, lekar, spel mm. Att dela varandras resonemang är viktigt, problemlösningar tillsammans är viktiga.

Vi arbetar mycket utifrån detta material med matematikstationer - praktiska. Arbetar i par eller i små grupper, att få ta del av varandras erfarenheter och kunskap.

Vidare arbetar vi med LIVET I MATTELANDET (Ur- skola). Sifferverkstan som arbetar med siffror! Ex sortering, likheter och olikheter, hälften och dubbelt, jämna/ojämna tal osv. Sedan arbetar eleverna med denna siffra/begrepp.

Vi tar även ut många ämnen, lärtillfällen till ex naturen, idrotten, skapande osv. Använder matematiken som en naturlig del i vardagen, ex vid matsituationer, påklädning mm.

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.

 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.

 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.

 • Känna till några matematiska begrepp.

 • Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)

 • Upptäcka mönster och konstruera egna mönster.

 • Sortera och klassificera (färg, form och storlek)

 • Jämföra och beskriva storlek (Storleksbegrepp: lång-kort, stor-liten, hög-låg, bred-smal, tjock-tunn osv)

 • Känna till lägesord. (på, i, över, under osv)

 • Känna till talområdet 0-10 (antal, siffror, dela upp talet)

 • Tidsuppfattning: Morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll, natt, dag, veckodagar, månader, årstider.

 • Vi arbetar med datum, månad, årstid & år i morgonsamlingen

 • Vi har matematiksamlingar där vi "pratar" matte (tränar begrepp, komparationer osv)

 • Vi klipper, klistrar och konstruerar former och mönster

 • Vi använder vardaglig problemlösning både enskilt och i grupp

 • Vi bygger och konstruerar

 • Vi spelar mattespel och pussel

 • Vi använder plockmaterial i olika former för att göra matematiken "greppbar" och konkret

 • Vi arbetar i vår bok Favorit matematik för förskoleklass

Kopplingar till läroplanen • Lgr11  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, • Lgr11  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, • Lgr11  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: