Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-05-12 15:14 i Gnarps skola Nordanstig
Vi arbetar med att eleverna i förskoleklassen ska utveckla sitt intresse för matematik.
Grundskola F Matematik
Vi vill arbeta med ämnet matematik teoretiskt och praktiskt. Matematiken finns runtomkring oss i vad vi än gör.

Innehåll

 Matematik

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vi arbetar teoretiskt i matematiken. Som grundmaterial använder vi oss av Favorit matematik. Innehåller: lägesbegrepp, beskriva och jämföra, geometri, klassificera och gruppera, mönster, jämföra antal, konservera antal (ex längd/vätskaundersökningar),  antal - räkneord - och siffra, ordningstal, ramsräkning, mätning, statistik (ex stapeldiagram).

Vi arbetar praktiskt - vi använder oss av litteraturen Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Vi arbetar med TAL och räkning. Eleverna får använda sina erfarenheter in till den matematiska världen. Eleverna utvecklar sina matematiska förmågor genom olika aktiviteter, lekar, spel mm. Att dela varandras resonemang är viktigt, problemlösningar tillsammans är viktiga.

Vi arbetar mycket utifrån detta material med matematikstationer - praktiska. Arbetar i par eller i små grupper, att få ta del av varandras erfarenheter och kunskap.

Under vårterminen ser vi på programmet LIVET I MATTELANDET (Ur- skola). Här följer vi med sifferverkstan som arbetar med siffror, sortering, likheter och olikheter, hälften och dubbelt, jämna/ojämna tal osv. Sedan arbetar eleverna med denna siffra/begrepp.

Vi arbetar även med matematik vid andra tillfällen ex. ute i naturen, på idrotten, när vi har skapande. Matematiken är en naturlig del i vardagen, ex vid matsituationer, påklädning mm.

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.

 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.

 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.

 • Känna till några matematiska begrepp.

 • Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)

 • Upptäcka mönster och konstruera egna mönster.

 • Sortera och klassificera (färg, form och storlek)

 • Jämföra och beskriva storlek (Storleksbegrepp: lång-kort, stor-liten, hög-låg, bred-smal, tjock-tunn osv)

 • Känna till lägesord. (på, i, över, under osv)

 • Känna till talområdet 0-10 (antal, siffror, dela upp talet)

 • Tidsuppfattning: Morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll, natt, dag, veckodagar, månader, årstider.

 • Vi arbetar med datum, månad, årstid & år i morgonsamlingen

 • Vi har matematiksamlingar där vi "pratar" matte (tränar begrepp, komparationer osv)

 • Vi klipper, klistrar och konstruerar former och mönster

 • Vi använder vardaglig problemlösning både enskilt och i grupp

 • Vi bygger och konstruerar

 • Vi spelar matematikspel och lägger pussel

 • Vi använder plockmaterial i olika former för att göra matematiken "greppbar" och konkret

 • Vi arbetar i vår bok Favorit matematik för förskoleklass

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: