Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2020-05-12 15:29 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Mall för pedagogisk planering på Olovslund/Nockebyhovs skolor
Grundskola F – 6
Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt i mötet med andra människor. Undervisningen ska stimulera deras intresse för att läsa, skriva och tala/lyssna.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med följande övergripande kunskapsområden:

 • Läsa
 • Skriva
 • Tala/Lyssna/Samtala
 • Berättande texter/Faktatexter
 • Språkbruk
 • Informationssökning/Källkritik

Hur ska vi arbeta?

Läsa:

 • Vi tränar läsflyt och läsförståelse genom läromedlet ABC-klubben samt genom att läsa andra typer av texter t.ex. via skolbiblioteket samt Cirkulationsbiblioteket.  
 • Vi tränar genom upprepad lästräning i läsläxan, individuell läsning, parläsning, gruppläsning, körläsning och högläsning.
 • Vi tränar läsförståelsestrategier; "läsfixarna".
 • Vi har tillgång till det digitala biblioteket, Polyglutt, där man har möjlighet till att lyssna och läsa böcker.  

 

Skriva:

 • Vi tränar på att forma bokstäverna bl.a. i ABC-klubbens arbetsbok.  
 • Vi tränar på att skriva olika typer av texter, individuellt och gemensamt med hjälp av t.ex. bilder, rubriker, ordlistor eller tankekarta.
 • Vi tränar på att skriva med hjälp av digitala verktyg t.ex.Skolstil och Book Creator.

 

Tala/Lyssna:

 • Vi tränar genom att tala i mindre och större grupper om elevnära ämnen.
 • Vi tränar genom att lyssna på varandra och återberätta det man hört. 
 • Vi tränar på att lyssna och följa instruktioner. 

 

Informationssökning/Källkritik

 • Vi tränar genom att gemensamt leta fram fakta/information på t.ex. Smart board i klassrummet.
 •  Vi påbörjar arbetet med källkritik genom samtal. 

 

 

Vad ska du lära dig?

Läsa:

 • Du ska kunna vad alfabetets bokstäver heter och hur de låter.
 • Du ska läsa en enkel mening med ljudenligt stavade ord t.ex. Jag ser en sol. 
 • Du ska förstå innehållet i enklare texter med bildstöd vid tyst läsning.
 • Du ska visa förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
 • Du ska visa förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.

 

Skriva:

 • Du ska ha skrivriktningen klart för dig.
 • Du ska pröva att skriva för att uttrycka dig genom att använda stora och/eller små bokstäver.
 • Du ska koppla ihop stort sett alla bokstavsljud med bokstäver. (Du ska kunna skriva ljudenligt.)  
 • Du ska oftast ha mellanrum mellan orden när du skriver.

 

Tala/Lyssna

 • Du ska kunna berätta något i grupp med stöd av en vuxen.
 • Du ska kunna lyssna på en muntlig instruktion och visa att du har förstått den.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

Läsa

Uppgifter:

Du kommer att få namnge vad bokstäverna heter och hur bokstäver låter för din lärare.

Du kommer att få läsa högt för din lärare som bedömer om du kan läsa en enkel mening.

Du kommer att få göra ett läsförståelsetest (tyst läsning - Legilexi).

Du kommer att få läsa en text högt för en vuxen och kommentera och återge något av det lästa (Bedömningsstöd i läsutveckling Avstämning A).

Du kommer att få lyssna på lärarens högläsning av en text och visa förståelse genom samtal om innehållet och jämföra med egna erfarenheter (Bedömningsstöd i läsutveckling Avstämning A).

 

Skriva: 

Uppgift:

Du kommer att få skriva en text utifrån en bild och förslag på rubriker.

Du ska visa att du har skrivriktningen klart för dig.

Du ska visa att du kan använda stora och/eller små bokstäver.

Du ska skriva ljudenligt.

Du ska oftast göra mellanrum mellan orden.

(Bedömningsstöd i skrivutveckling Avstämning A)

 

Tala/Lyssna:

Uppgift:

Du kommer att få berätta om något du varit med om till exempel vad du gjort i helgen.

 

Du kommer att få en muntlig instruktion och du ska visa att du har förstått den.

 

 

 

 

Matriser

Svenska – läsa åk 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
 • Sv   1
Du vet vad de flesta av alfabetets bokstäver heter och hur de låter.
Du vet vad alfabetets bokstäver heter och hur de låter.
 • Sv   1
Du kan läsa en enkel mening.
Du kan läsa svårare och längre meningar.
Du förstår i huvudsak vid tyst läsning innehållet i enklare texter med bildstöd.
Du förstår i huvudsak vid tyst läsning innehållet i mer omfattande texter med färre bilder och mer text.
Du kan visa förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du kan visa förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge flera delar av det lästa.
Du kan visa förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med någon egen erfarenhet.
Du kan visa förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med egna erfarenheter.

Svenska – skriva åk 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du har skrivriktningen klart för dig.
Du prövar att uttrycka dig och använder stora och/eller små bokstäver.
Du uttrycker dig ofta genom att skriva och använder nästan alltid stora och små bokstäver på rätt sätt.
Du skriver ljudenligt.
Du skriver ljudenligt samt stavar några ljudstridiga ord.
Du har mellanrum mellan de flesta ord.
Du har mellanrum mellan alla ord.
Du formar de flesta bokstäverna på rätt sätt och börjar uppifrån och ned.
Du formar alla bokstäverna på rätt sätt och börjar uppifrån och ned.
Du skriver oftast meningar men markerar dem bara ibland med stor bokstav och punkt.
Du skriver meningar men markerar dem nästan alltid med stor bokstav och punkt.

Svenska - tala/lyssna åk 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
 • Sv   3
Du kan i en grupp, med stöd av en vuxen, berätta om en händelse.
Du kan i en grupp berätta om en händelse.
Ny aspekt
 • Sv   3
Du kan oftast följa en enkel muntlig instruktion.
Du kan oftast följa och ge enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: