Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skaparveckor 2020

Skapad 2020-05-12 16:57 i Skeppets förskola Varberg
Förskola
Under veckorna 19-23 ska vi skapa i olika material samt även planera in musik och dans. Vi kommer till största del vara utomhus och utföra undervisningen. Skaparveckorna gör vi tillsammans på hela förskolan för att skapa gemenskap och glädje.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

- fantasi och föreställningsförmåga.

 

b. Varför har vi valt detta mål?

Vi vill ge barnen möjligheter att få pröva och utforska olika material.

Vi vill även uppmuntra barnen till att använda musik och dans som ett uttrycksmedel.

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

Visar glädje och stolthet över sina alster genom att de visar upp och berättar om vad de gjort. 

Hittar nya uttrycksmedel som de senare spontant vill jobba med.

Vågar pröva nya tekniker.

Vill vara delaktiga i musik- och danstillfällena.

 

3. Planerad tidsperiod:

Vecka 19-23

 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

Får ett brev från två konstnärer som uppmuntrar oss till att skapa konst i olika former. De har även gömt en varsin skatt på gården som barnen kan använda att handla fika i kiosken med.

 - Lärmiljö:

Vi plockar ut material och använder detta utomhus.

 - Planerad undervisning:

VI har gjort ett strukturerat schema där aktivitet och ansvariga pedagoger finns med.

 - Spontan undervisning:

På eftermiddagarna finns möjlighet för barnen att utöva sång, musik och dans genom att vi erbjuder olika aktiviteter. Vi tänker ta fram t.ex. instrument, sätta på musik och dansa och sjunga med barnen.  

 

5. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter?

Att barnen är delaktiga och vill visa upp vad de gjort. 

b. Vilka metoder har vi för att dokumentera?

Vi gör minst en lärlogg per barn där barnen själva berättar vad de gjort.

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

Lärloggarna gör vi löpande under dessa veckor.

Avslutande reflektion i arbetslaget gör vi på kvalitetstiden v. 24.

 

6. Utvärdering  
a. Datum: 9 juni 2020

b. Vilka kännetecken/resultat ser vi i slutet av perioden?

Vi ser att barnen visade stor glädje och stolthet över sina alster. Avslutade med vernissage och de hade barnen länge settrars emot att få visa sina föräldrar det de hade gjort. Finns foto på barnen. 

Barnen var väldigt intresserade att vara med och skapa och ville gärna testa på olika tekniker.


c. På vilket sätt har undervisningen bidragit till resultatet?

Undervisningen har erbjudits och haft ett tema men varit väldigt fri i uppgiften ex. Måla tavla men välj motiv. Barnen har tillfrågats och det har varit stort intresse. 


d. Vad kan vi utveckla nästa gång?

Att kunna ha mer aktivitet för dem som inte pysslade. Och att ha mer musik i innehållet. 

 

Pedagogernas lärdomar och utvecklingsområde:

 Samarbetet avdelningar emellan har väldigt bra och givit mycket till både oss och barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Hänvisa här till litteratur eller teori du använt när du planerat/utvärderat er undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: