Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Mitt i Prick ht åk 2

Skapad 2020-05-16 16:20 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Matte är kul! Vi ska ha mattekul tillsammans!

Innehåll

Syftet är att du ska:

 • Förstå och kunna använda talen 0 till 100.
 • Kunna lösa uppgifter i addition och subtraktion genom att först addera/subtrahera till helt tiotal.
 • Ha fått arbeta med att lösa textuppgifter.
 • Kunna addera och subtrahera med hela tiotal.
 • Kunna addera och subtrahera ental till/från tvåsiffriga tal.
 • Ha fått arbeta med problemlösning. 
 • Kunna lösa uppgifter i division inom talområde 0-20.
 • Förstå begreppen hälften och dubbelt.
 • Förstå bråk som del av helhet/antal; halv, tredjedel och fjärdedel.
 • Förstå multiplikation som upprepad addition.
 • Kunna använda multiplikationstabellerna 1-5 och 10. 
 • Kunna beskriva egenskaper hos två- och tredimensionella figurer; kvadrat, cirkel, triangel samt kub, klot, pyramid. 

Vi kommer att öva på detta genom att:

 • Lyssna till genomgångar.
 • Arbeta praktiskt, både självständigt och tillsammans med andra.
 • Färdighetsträna i matematikboken.
 • Prata matematik.
 • Laborera med matematiska hjälpmedel.
 • Spela matematikspel.
 • Titta på matematikfilmer.

 Din lärare kommer att bedöma:

 • Hur du lyssnar till genomgångar.
 • Hur aktivt du deltar på lektionerna.
 • Hur du klarar av Skolverkets bedömningsstöd för höstterminen i åk 2. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: