Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 2 Hösttermin

Skapad 2020-05-17 17:42 i Sternöskolan Karlshamn
Terminsplanering Prima 2A
Grundskola 2 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I åk 2 kommer vi fortsätta arbeta med matematik på olika sätt.

Innehåll

Den här terminen kommer vi att arbeta med:

Talraden 0-100

Talsorter, att räkna med tiotal och ental. 

Sambandet mellan addition och subtraktion.

Likhetstecknets betydelse.

Addition och subtraktion inom talområdet 0-100, utan tiotalsövergång.

Addition och subtraktion inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.

Öppna utsagor i addition och subtraktion.

Udda och jämna tal.

Använda tecknen större än, mindre än, skilt från och likhetstecknet. 

Skriva och läsa ordningstal, första till tolfte.

Använda och förstå begreppen 1/2 1/3 och 1/4

Fortsätta talmönster, formmönster.

Använda och förstå begreppen dubbelt och hälften.

Namnen på de geometriska objekten klot, kub och rätblock.

Namnen på de geometriska objekten linje, strecka och punkt.

Klockan kvart över och kvart i.

Räkna ut tidsdifferensen mellan två klockslag.

Lösa enkla matematiska problem.

För att göra det ska vi arbeta på olika sätt, till exempel:

Arbeta med uppgifterna i Prima 2A 

Mattelabbet - praktiska uppgifter.

Olika mattespel.

Prata mycket matte och använda rätt begrepp.

Förklara för varandra hur vi tänker när vi räknar ut tal.

Arbeta tillsammans med andra och i smågrupper där resultaten redovisas för hela gruppen.

Jag kommer att bedöma:

Under höstterminen kommer jag att bedöma:
Hur du räknar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Hur du räknar med addition och subtraktion inom talområdet 0-100.
Hur du använder likhetstecknet när du löser öppna utsagor i addition och subtraktion.
Hur du kan fortsätta olika sorters mönster (tal och geometriska).
Hur du kan namnge de geometriska figurer vi arbetat med.
Hur du kan avläsa klockan.
Hur du kan skriva egna räknehändelser i addition och subtraktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: