👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykiatri. Psykiska sjukdomar

Skapad 2020-05-18 08:36 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Medicin
Det har historiskt varit skillnad mellan psykiska sjukdomar och somatiska sjukdomar. Med tiden började man fundera på om det kunde finnas biologiska och/eller genetiska orsaker till psykiatriska sjukdomar. Man räkna med att 1% av Sveriges befolkning någon gång drabbas av psykisk ohälsa och ibland är det svårt att säga var gränsen går mellan normal beteende och psykisk sjukdom.

Innehåll

v.20 - genomgång "Psykiska sjukdomar. Psykiatri"

v.20-21 - film "Flickan och demonen" mm

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
    Med  -
  • Medicinsk terminologi.
    Med  -

Matriser

Med
Medicin 2

E
C
A
Människokroppens uppbyggnad
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver också översiktligt olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven beskriver översiktligt kroppens vätske- och näringsbalans samt ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas.
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver också utförligt olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven beskriver utförligt kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad. Eleven förklarar utförligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad och motiverar varför de uppkommer. Eleven förklarar utförligt och nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen olika förklaringar till samband mellan sjukdom och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
Läkemedel
Eleven beskriver översiktligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas samt beskriver översiktligt kroppens försvarssystem.
Eleven beskriver utförligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas samt beskriver utförligt kroppens försvarssystem.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas samt beskriver utförligt och nyanserat kroppens försvarssystem.
Medicinsk terminologi
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi
Bedömer egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beskriver
genom att använda sig av sin teoretiska och praktiska kunskaper och redogör för dessa
Eleven gör en översiktlig beskrivning genom att använda relevanta kunskaper och begrepp
Eleven gör en utförlig beskrivning genom att använda relevanta kunskaper och begrepp
Eleven gör en utförlig och nyanserad beskrivning genom att använda relevanta kunskaper och begrepp
Argumenterar
genom att lägga fram olika argument och väga dessa mot varandra
Eleven lägger fram sin eller någon annans åsikt och ger enkla skäl för denna åsikt
Eleven lägger fram sin eller någon annans åsikt och ger flera och utvecklade skäl för denna åsikt
Eleven lägger fram sin eller någon annans åsikt och ger flera och väl utvecklade skäl för denna åsikt
Motiverar
genom att ge en grund för sina olika ställningstagande och åsikter
Eleven formulerar ställningstagande med enkla motiveringar
Eleven formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar
Eleven formulerar ställningstagande med väl utvecklade motiveringar
Diskuterar
genom att använda sig av relevanta kunskaper inom ämnet
Eleven diskuterar genom att använda sig av relevanta kunskaper på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven diskuterar genom att använda sig av relevanta kunskaper på ett i fungerande sätt
Eleven diskuterar genom att använda sig av relevanta kunskaper på ett i väl fungerande sätt
Reflekterar
genom att resonera kring: 1. Vad är det som har hänt? 2. Hur hände detta? 3. Varför hände det?
Eleven ger en enkel och översiktlig reflektion där hen resonerar kring Vad? Hur? Varför?
Eleven ger en utförlig reflektion där hen resonerar kring Vad? Hur? Varför?
Eleven ger en utförlig och nyanserad reflektion där hen resonerar kring Vad? Hur? Varför?
Analyserar
genom att ta resonemanget ett steg längre funderar eleven utifrån: 1. Vad kommer att hända? 2. Vad innebär detta? 3. Vilka konsekvenser får det?
Eleven analyserar med enkla resonemang kring olika konsekvenser samt innebörden av dessa konsekvenser
Eleven analyserar med utvecklade och till viss del underbyggda resonemang kring olika konsekvenser samt innebörden av dessa konsekvenser
Eleven analyserar med utvecklade och väl underbyggda resonemang kring olika konsekvenser samt innebörden av dessa konsekvenser
Inkluderar faktorer som leder till hälsa/ohälsa
genom att observera och ta hänsyn till de psykiska-, fysiska- och sociala faktorer som kan bidra till hälsa/ohälsa
Eleven gör en översiktlig koppling till de psykiska-, fysiska- och sociala faktorerna som kan bidra till hälsa/ohälsa
Eleven gör en utvecklad koppling mellan de psykiska-, fysiska- och sociala faktorerna som kan bidra till hälsa/ohälsa
Eleven gör en utvecklad och väl underbyggd koppling mellan de psykiska-, fysiska- och sociala faktorerna som kan bidra till hälsa/ohälsa