Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Biet

Skapad 2020-05-18 09:15 i Vartofta förskola Falköping
Förskola
Projektfråga; Genom vilka uttryckssätt ger vi barnen möjlighet att påverka och delta i forskande i från barns möte med omvärlden, med utgångspunkt i vårt projekt: Biet. Syfte: I vår nya reviderade Läroplanen Lpfö 18 läggs fokus på barns inflytande, delaktighet och lärande. Med biet som projekt vill vi utmana barnen i deras tankar genom att använda olika slags dokumentation som underlag för reflektion. Barnens tankar ska föra arbetet vidare, synliggöra kretsloppet och öka barnens förståelse för hur människor och natur påverkar varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: