👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden 2020/2021

Skapad 2020-05-18 09:19 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Hur uppstod liv på jorden? Hur och när levde dinosaurierna och hur dog de ut? Hur kom de första människorna till? Hur var det att leva på stenåldern och vikingatiden? I detta tema ska du få svar på dessa frågor och många andra. Så häng med. Hoppa in i vår tidsmaskin och förbered dig på en lång tidsresa. Nu åker vi.

InnehållBedömning: 

- Muntliga redovisningar

- Skriftliga prov

- Grupparbeten (kunna tala, lyssna, samarbeta)

- Klassrumsdiskussioner (vara aktiv och ha förståelse) 

- Skriftliga frågor på lästa faktatexter (läsförståelse, konstruera meningar)

- Skriva faktatexter (göra stödord till text)

Grovplanering/detta ska vi göra:

 • arbeta med tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid
 • arbeta med nya ord som behövs för att kunna prata om och förstå historia
 • prata om hur liv uppstod på jorden
 • prata om hur livet förändrades ända fram till människor 
 • prata om de olika tidsbegreppen (jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden)
 • arbeta med historiska bilder
 • titta på bildspel och diskutera bildernas innehåll
 • läsa historiska faktatexter
 • svara på frågor om de historiska faktatexternas innehåll
 • jämföra hur det var att leva under olika historiska tidsperioder
 • se filmer om forntiden och nordisk mytologi
 •  

Språkmål: 

Kunna formulera sig i tal och skrift

Kunna ett antal ämnesspecifika ord (utveckla ordförrådet)

Kunna deltaga aktivt i grupparbeten och klassdiskussioner.

Läsa och förstå faktatexter samt kunna svara på frågor, muntligt och skriftligt, på texternas innehåll

Begreppslista:

tidslinje

arkeolog och arkeologi

museum

Norden

redskap

smycken

material

forntiden

jägare

bönder

slav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Forntiden

Du är på god väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan göra jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu med hjälp av vuxen.
Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan göra komplexa jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan beskriva människans tidiga historia genom att ge exempel på människans levnadsvillkor.
Du kan beskriva några delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människans levnadsvillkor m h a vuxen.
Du kan beskriva några delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människans levnadsvillkor.
Du kan beskriva flera delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människans levnadsvillkor.
Du kan använda tidslinjen och begreppen dåtid, nutid och framtid för att ange händelser i tidsordning.
Du kan i ibland använda tidslinjen och begreppen dåtid, nutid och framtid för att ange händelser i tidsordning m h a vuxen.
Du kan ibland använda tidslinjen och begreppen dåtid, nutid och framtid för att ange händelser i tidsordning.
Du kan ofta använda tidslinjen och begreppen dåtid, nutid och framtid för att ange händelser i tidsordning.
Du kan skriva faktatext utifrån ämnesspecifika stödord.
Du kan skriva faktatext utifrån ämnesspecifika stödord m h a vuxen.
Du kan skriva faktatext utifrån ämnesspecifika stödord.
Du kan skriva faktatext utifrån ämnesspecifika stödord och kan lägga till ytterligare fakta utan stödord.
Du kan skriva läsligt och på dator.
Du kan skriva läsligt och på dator m h a vuxen..
Du kan skriva läsligt och på dator.
Du kan skriva vackert och på dator.