Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt - Lunden vt 20

Skapad 2020-05-18 10:00 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker. Dessa rubriker ser ni här nedan:

 

 Avdelningens mål:

- Att barnen respekterar varandra och varandras åsikter, känslor och olikheter.

- Att barn och vuxna respekterar varandra.

- Att barnen visar respekt för djur, natur och vår närmiljö.

Aktivitet:

- Vuxna föregår med gott exempel; visar respekt för varandra och barnen.

- Prata om människors likheter och olikheter. Vi tränar/ övar oss på att det är okej att tycka olika stor som liten.

- Gå på skärpplockarpromenad och gå till skogen.

När? Var? Hur? Varför?

- Vuxna föregår med gott exempel och visar respekt både för varandra och för barnen. Detta sker i vårt vardagliga arbete.

- Vi läser/lyssnar på böcker om olika människor i olika situationer, vilket ger oss möjlighet till diskussioner om att vi alla är olika men lika mycket värda. Alla har rätt att vara den en är och rätt till sina egna känslor och åsikter och bli respekterad för detta. Här är Barnens planet och böckerna bra att arbeta med. 

- Lyssna på varandra och finna lösningar tillsammans när vi tycker olika. Vi konkretiserar att nu respekterar vi varandra. Vi använder oss av meningen ”Det är okej att vi tycker olika”. 

- Gå på skärpplockarpromenad och att vistas i naturen ger många tillfällen till samtal om att värna om djur och natur samt att det ger barnen en känsla av ansvar och förståelse. Detta kan också göra som en gruppstärkande aktivitet, vilket bidrar till sammanhållning och respekt för varandra.  

När - Från morgon till kväll varje dag tränar och övar vi oss att ha ett respektfullt beteende mot varandra. 

 

Resultat - hur blev det?

Vi har varit på skräpplockarpromenad och samtalat kring vikten av att vara rädd om naturen och närmiljön. Hela tiden i vardagen arbetar och samtalar vi kring respekt för varandra, att lyssna på andra och att respektera det de säger och känner. Vi arbetar för att vår verksamhet ska genomsyras av att vi respekterar allas olikheter. Barnen har ibland lite svårt att acceptera att vi tycker olika men vi ser en utveckling hos flera av barnen inom detta. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Till nästa gång ska vi träna oss mer på att använda meningar "Det är okej att vi tycker olika" eller "Du får träna dig med att stå ut med att vi tycker olika". Vi ska använda oss av mer gruppstärkande aktiviteter till nästa gång. Förhoppningsvis då med högre närvaro i gruppen. 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: