Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, luft och väder.

Skapad 2020-05-18 13:52 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Vatten -livsviktigt. Det finns i marken, luften, haven och i allt som lever. Här kommer du att få lära dig ännu mer om detta viktiga ämne. Likaså kommer du att få veta mer om Luft, hur människan påverkar luften och hur luft och vatten påverkar väder.

Innehåll

När du har arbetat klart med området ska du...

* veta vad en vattenmolekyl består av
* veta att vatten finns i olika former (faser)
* veta var vattnet i kranen kommer ifrån
* känna till hur ett reningsverk fungerar
* kunna beskriva varför is tar större plats än flytande vatten
* veta att vissa ämnen kan lösas i vatten och varför
* kunna förklara varför en del saker flyter medan andra sjunker i vatten
* känna till hur ytspänning fungerar
* veta vad luft egentligen är
* veta hur luften och vattnet påverkar vädret 
* veta hur människan påverkan vattnet och luften

 

 

Ord och begrepp du ska kunna:

* grundvatten
* nederbörd
* molekyl
* avdunstning
* flytande-, fast och gasform
* ytspänning
* kondens
* densitet
* lösningsmedel
* koldioxid
* växthusgaser
* atmosfär
* meteorolog

 

Elevernas önskningar utöver det som står:

* finns det luft i vatten?
* vad är det som gör att luften syns i andedräkten vid kallt väder?
* hur långt ner måste man gräva för att hitta vatten?

 

För att lära dig kommer du att arbeta på följande sätt:

* läsa/lyssna på faktatexter
* titta på film
* lyssna på Camilla
* skriva fakta och svara på frågor
* delta i diskussioner
* arbeta med uppdrag ur NTA-lådan Flyta och sjunka
* arbeta med de olika begrepp i ex.vis Quizlet

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

* att du deltar i diskussioner i större och mindre grupper, där du får visa att du förstår och kan använda korrekta
  begrepp och fakta
* att skriva dokumentationer om uppdragen från NTA-lådan
* göra ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: