Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2-3

Skapad 2020-05-18 14:17 i Surteskolan Ale
Grundskola F – 3 Teknik SO (år 1-3) NO (år 1-3)

Innehåll

Digital lektion:

"Hur fungerar en dator?" där eleverna i samtal och skrift får reflektera över programmering. Vilka saker i vår vardag är programmerade? Hur har dessa saker utvecklats över tid och av vilken anledning?

Vi tittar i boken "Programmering och digital utveckling" på datorns olika delar. Eleverna får även rita en dator och dess delar för in- och utmaning, till exempel tangentbord och högtalare. 

Teknikens utveckling:

Eleverna får titta på bilder på saker som användes i skolan för 100 år sedan. Hur har de utvecklats och varför? De får själva utveckla en av sakerna och rita en modell av sin uppfinning i Paint på datorn. 

I boken "Programmering och digital utveckling" får eleverna parvis studera bilder som visar hur tekniken har utvecklats. De får beskriva hur man gjorde förr och hur man gör idag och för - och nackdelar. 

Vi har tittat på saker som finns i vår omgivning, till exempel i klassrummet, och eleverna har skrivit förslag på hur de kan förbättras.

Säkerhet vid teknikanvändning:

Vi läser tillsammans "Programmering och digital utveckling" där vi läser om säkerhet vid användning av digital teknik. Vad måste man skydda på internet? Varför ska man inte ge ut sitt lösenord? Eleverna skriver tips och råd kring detta. 

Säkerhet, elektricitet och magnetism:

Vi tittar på NO-tv och skriver och samtalar om el, ledningsförmåga, magnetism och olika material som plast och metall. Eleverna får en magnet som de får hålla mot olika slags material för att se vilka som är magnetiska. 

Enkla mekanismer:

Eleverna ritar en stad på ett papper och med hjälp av enkla mekanismer (länkar och leder) kan de få en måne att röra sig över staden. Vi jämför detta med länkar som finns i ett paraply och i ett dörrhandtag. 

Fysiska och digitala modeller samt konstruktioner:

Eleverna gör både en fysisk och en digital modell av sitt drömhus. 

Eleverna bygger ett torn med hjälp av spaghetti, tejp, snöre och en marshmallow. De ritar en skiss innan.

Övergripande teknik:

Vi läser tillsammans Boken om teknik 1-3 och tittar på bilderna. Vi samtalar om vad vi läser. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: