Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2020-05-18 17:21 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 8 – 0 Svenska Svenska som andraspråk
En klassiker är en bok vars innehåll fortfarande kan var spännande att läsa om även om den är hundra år gammal eller mer. Vi ska titta på några författare och deras böcker som kan räknas in bland klassikerna. Vi ska också titta på tidsperioderna när de skrevs.

Innehåll

Planering för tema klassiker:

Tid: vecka 14-20

 

Syfte:  

I undervisningen i svenska ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

 

Mål: 

Du ska känna till:

¤ Vad som kännetecknar en klassiker.

¤ Följande litterära tidsepokrar/ tidsperioder; upplysningen, romantiken och realismen och vad de kännetecknar

¤ Kunna nämna några kända författare och verk som skrevs under dessa tidsperioder.Hur du ska arbeta:

¤ Lyssna på genomgångar.

¤ Delta i diskussioner.

¤ Arbeta med uppgifter till texter som har med böckerna, författarna och tiden att göra.

¤ Läsa en klassiker. Du ska också känna till författaren och koppla boken till författaren och tiden när den skrevs.Bedömning:

När du läst din bok ska du presentera boken muntligt i ett boksamtal.

Där ska du läsa upp en sammanfattning av boken, du ska berätta dina tankar om boken samt du ska ha en diskussionsfråga som utgår från temat.

Du ska också berätta om hur du kopplar din bok till författaren och tiden då den skrevs.
 

Uppgifter

  • Boksamtal

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
1. Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
2. Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
3. Resonemang om framträdande budskap samt upplevelse av läsningen
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
4. Verkets koppling till upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
5. Verkets historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
12. Samtal
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
13. Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: