Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektutvärdering

Skapad 2020-05-19 08:12 i 184401 Förskolan Samsö Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farstas mall för projektutvärdering. Den här är till för er som pedagoger och ska inte tilldelas till er barngrupp. Radera stödmaterialet i texten när projektutvärderingen är färdig.

Innehåll

Projekt: Hållbarhet och miljö

Barnen skulle bekanta sig med begreppet hållbarhet och miljö, det här området är ganska stort och barnen har börjat bygga en relation till naturen och miljön. Det här projektet är bara början på en lång resa för att skapa sig kunskapen  kring miljöfrågor och hållbarhet, vi måste fortsätta utveckla mer kunskaper om socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet för att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

 

Barnen har fått förståelse att det är bara toapapper, bajs och kiss som man får spola ner i toaletten, barnen är medvetna om att andra saker kan orsaka stopp på toaletten. Jag kan utveckla mer genom att väcka barnens intresse för vart tar vägen vattnet (och bajset!) när man spolar.

 

När vi hade planerat att odla, förväntade vi inte att det skulle förekomma Coronaviruset. Det är många barn som har varit borta länge och som är borta fortfarande, så vi fick fortsätta med vår planering med dem barnen som finns på plats. Vi har inte stött på något större problem, kanske tänka på att man ska vattna växterna lite extra på fredagarna för att de ska ha tillräckligt med vatten tills man kommer tillbaka på måndag. 

 

Barnen har fått möjlighet att se att linser, kikärtor och ärtor som vi har odlat växer i jorden och att de inte bara finns i mataffären, och samtidigt har barnen skapat sig kunskapen på vad som krävs för att en planta ska gro och växa. Jag saknar en riktigt planering när det gäller planteringen ute på gården. Vi hade de små påsarna med frön och jorden men vi hade ingenstans att plantera. Vi saknade odlingslådor och en bra plats där odlingarna skulle vara i fred. Till nästa gång vi odlar måste vi anpassa oss på vad man ska odla med tanke på vädret och på solläget i just den platsen. För att skapa sinnesupplevelser på förskolegården kan man odla örter och kryddor av olika slag. Genom att odla i odlingslådor så att växterna kommer upp i näshöjd och placera dem där barnen går eller cyklar förbi , blir det ett trevligt inslag i barnens vardag. Samtidigt skapar man en grönare utemiljö. Vi måste skapa ekologiska odlingsprocessen som blir synliga och tydliga.

 

Vi måste involvera barnen att bli mer aktiva i miljöfrågor, till exempel att spara på energi, att sortera allt vi slänger, att hålla rent vår natur och att återvinna. Genom att delta i skräpplockardagarna har barnen lärt sig budskapet att nedskräpning är onödigt och fel. Barnen har blivit involverade i ett positiv förändringsarbete, de har fått en känsla av delaktighet, handlingskompetens och att de kan påverka framtiden genom sitt sätt att handla.

 

Vi har reflekterat med barnen att det skulle behövas papperskorgar eller soptunnor i skogen, så att folk ska ha möjligheten att slänga sina skräp i dem.

 

Vi måste utvecklar mer angående farliga soporna, vi ska diskutera med barnen om vilka sopor som kan vara farliga för miljön. Vi ska utveckla mer vad det innebär att handla miljövänligt.

 

Vi ska fortsätta att jobba med tema sopor och titta på programmet Barr och pinne för att barnen ska få en inblick och förståelse på hur man kan återvinna olika materialen. Vi ska också titta närmare på vart tar vägen soporna som inte går att använda på nytt eller återvinna. Eftersom vi slänger nästan 500 kilo sopor per person varje år, ska vi fortsätta att samtala med barnen om hur kan vi tillsammans hjälps åt för att slänga mindre och göra jordklotet gladare.

 

Vi kan bli bättre på att skapa mer med återvinningsmaterial, och lämna barnet använda sin fantasi och kreativitet för skapande.

 

Förskolan kan bli bättre på att sorterar matavfall och lämna in för återvinning, vi kanske kan påverka så att förskolan börja lämna in matavfall. När matresterna sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: