Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och proportionella samband (kap.3)

Skapad 2020-05-19 09:22 i Furulundsskolan Halmstad
Koll på Matematik 6A från Sanoma Utbildning
Grundskola 6 Matematik
I kapitel 3 får eleverna träna på att växla mellan tal i bråkform och i blandad form. De får också träna på att addera och subtrahera bråk som är större än 1 och att skriva bråktal i enklaste form. Därefter får eleverna träna på att räkna ut del av antal utifrån ett procenttal och att räkna ut prishöjningar och prissänkningar. Till sist får eleverna träna på att undersöka proportionella samband och att göra beräkningar på olika proportionella samband.

Innehåll

Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang

 

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att jämföra tal i bråkform.
 • att addera och subtrahera tal i bråkform och tal i blandad form.
 • beräkningar med tal i procentform.
 • proportionella samband.
 • problemlösning.

Arbetsgång

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att ha gemensamma gemomgångar i klassrummet. 
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer att arbeta med Ipad, miniräknare och bingel.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Begrepp

bråk, tal i bråkform, blandad form, graf, procent, enklaste form, proportionalitet, proportionella samband

Bedömning

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning och kommer att bedöma din förmåga att kunna lösa problemen på olika sätt.

 

Problemlösning - att välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på Matematik 6A - kapitel 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod
Adderar och subtraherar tal i bråkform. Utför beräkningar med procent. Proportionella samband.
Du kan göra enkla beräkningar.
Du att du kan göra utvecklade beräkningar.
Du kan göra välutvecklade beräkningar.
Begrepp
Kapitlets begrepp: bråkform, blandad form, enklaste form och proportionella samband.
Du har enkla kunskaper om begrepp från kapitlet.
Du har utvecklade kunskaper om begrepp från kapitlet.
Du har välutvecklade kunskaper om begrepp från kapitlet.
Resonemang och kommunikation
Visa på ett tydligt sätt hur du löser olika uppgifter. Motivera en lösning. Se om svaret är rimligt.
Du löser någon textuppgift och du visar att svaret är rimligt. Du visar även på ett enkelt sätt hur du löser en uppgift.
Du löser några textuppgifter och du visar att svaren är rimliga. Du visar även på ett utvecklat och tydligt sätt hur du löser uppgifterna. Du motiverar även ett svar på ett utvecklat sätt.
Du löser flera textuppgifter och du visar att svaren är rimliga. Du visar även på ett välutvecklat och tydligt sätt hur du löser uppgifterna. Du motiverar även flera svar på ett utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: