Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Creepypasta

Skapad 2020-05-19 09:51 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få träffa på fantastiska berättelser som härstammar från olika tider och platser. De fyller funktionen att roa, skrämma, förklara och till viss del moralisera. Bilden är missvisande eftersom fantastiska berättelser är äldre än skrivkonsten och nu dessutom hittar andra vägar förbi sidorna i en bok.

Innehåll

Beskrivning

Fantastiska berättelser har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Vi går igenom och lär oss förstå de olika texttyperna; myt, saga, vandringssägen, skröna, creepy pasta och fabel. Vi kommer att läsa olika exempel, titta på genretypiska drag, diskutera innehåll och och själva både återberätta andra kända berättelser men också skriva eget material. 

 

Mål

När vi är klara

- känner du till de olika texttyperna och kan redogöra för vad som kännetecknar dem

- känner du igen flera av de kända berättelser som blivit klassiker och som fortfarande har betydelse för litteratur och film som skapas idag.

- har förståelse för uppkomst, härkomst och uppbyggnad av de texttyper vi behandlar i detta avsnitt 

- har du själv skrivit en eller flera av följande texttyper; myt, fabel, saga.

- känner igen och kan redogöra för nordisk mytologi med inriktning på fantastiska berättelser

- känner till hur myter lever vidare i vår digitala värld och på vilket sätt det tar sig uttryck.

 

Tidsplan

v. 11 - v. 20

 

Materialurval

Svenska Direkt - Sanoma Utbildning

Gleerupsportalen.se  - Gleerups

Ess i Svenska - Natur och Kultur

 

 

Bedömning

Läsförståelse, skriftlig och muntlig färdighet.

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Creepypasta

E
C
A
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur...
...med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
...med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven god läsförståelse .
...med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
SKRIVA
Eleven kan skriva någon eller några texttyper i temat; myt, fabel, saga
...med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
MUNTLIGA REDOGÖRELSER
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra...
...enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
SAMTALA OCH DISKUTERA
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med...
...enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
...välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: