Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåmesens projekt Gröndal

Skapad 2020-05-19 09:55 i 223221 Förskolan Gröndalsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt vår-projekt

Innehåll

Projekt Gröndal

Varför startar detta projekt?

Detta projekt är ett återkommande sådant på Blåmesen. Vi brukar starta upp det under vårterminen och alla barn på avdelningen är involverade. Vi upplever att barnen är intresserade av sin närmiljö och varandras vardag. Det sker dagligen konversationer om var kompisarna bor och kring annat som finns i Gröndal. Detta är något vi ser återkommer och därför har vi valt att ha detta projekt som återkommande.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill att barnen genom detta projekt ska få möjlighet att upptäcka sitt närområde. Vi kommer att göra utflykter där vi besöker de olika barnens portar. Vi kommer vidare att undersöka vårt närområde, både genom utflykter och digitalt.

Nästa steg i detta projekt blir att tillsammans skapa en modell av Gröndal. Detta gör vi genom att använda olika skapartekniker. Vi skapar både i grupp och enskilt.

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Miljön kommer att förberedas genom att vi pedagoger skapar grunden till bygget som sen placeras ut på Blåmesen. Vidare kommer vi att allt eftersom sätta upp relevant dokumentation på väggen intill bygget.

Vi kommer att behöva olika former av skapandematerial. Vi har inför starten av detta projekt samlat ihop kartonger och naturmaterial som kommer att användas i projektet.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn och pedagoger deltar i projektet i olika konstellationer.

Hur ska projektet dokumenteras?

Projektet kommer att dokumenteras genom bilder, inspelningar och anteckningar.

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?
Genom grupp och individuella lärloggar på skolplattformen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: