Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknad och arbetslivet LA11AB

Skapad 2020-05-19 10:07 i Länna skola Norrtälje
I detta arbetsmoment studerar vi arbetsmarknaden och arbetslivet närmare.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Nu har ni varit ute på PRAO och prövat på hur det är ute i arbetslivet. Vi kommer i det här avsnittet att lära oss mer om hur arbetsmarknaden fungerar. Som en avslutande uppgift kommer du att få berätta om din PRAO och resonera om hur det fungerar där jämfört med det vi har lärt oss om.

Innehåll

Vad vi ska göra

I samband med din PRAO kommer vi att studera arbetsmarknaden och hur den fungerar. Det vi diskuterar och lär oss om på lektionerna kommer vi att använda oss av i den slutgiltiga examinationsuppgiften som också inbegriper din PRAO-period. Det är därför viktigt att du har utfört din PRAO-uppgift.

Hur vi lär oss

Vi kommer att läsa texter, studera statistik, titta på filmer samt diskutera olika aktuella frågor angående arbetsmarknaden. 

Examination

Du bedöms på ditt deltagande i diskussioner, samt utifrån din presentation av din PRAO och dina svar på diskussionsfrågorna i uppgiften.

 

 

Uppgifter

  • PRAO exa-uppgift

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
    Sh  7-9

Matriser

Sh
Arbetsmarknad Åk 8

Rubrik 1

E
C
A
Kunskaper om olika samhällsstrukturer
Grundläggande och visas genom att du undersöker och beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Goda och visas genom att du undersöker och beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan samhällsstrukturer
Mycket goda och visas genom att du undersöker och beskriver komplexa samband inom och mellan samhällsstrukturer
Använda begrepp och modeller
Du använder dig av begreppen och modeller på ett, i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av begrepp och modeller på ett relativt fungerande sätt.
Du använder dig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Föra resonemang om hur individer och samhället påverkas av varandra.
Du för enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du för relativ utvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Undersöka samhällsfrågor från olika perspektiv
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då utvecklade samband med väl underbyggda resonemang.
Du undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då välutvecklade samband med väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativ utvecklade underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Söka information och utvärdera källor
Du söker information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informa¬tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Du söker information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven söker information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resone¬mang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: