Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bofinken vecka 22

Skapad 2020-05-19 10:20 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 22

 

Lektionsplanering Grupp: Bofinken 

 

Måndag: Utedag, 

 

Lektion 1: Utedag, med promenad för att utforska vårt närområde, väderbilder att jämföra med dagens väder

 

Lektion 2: Fri lek och rörelse, där vi uppmuntrar till motoriska utmaningar, stärker samspelet och tryggheten i gruppen. Lyssna på instruktioner. 

Lektion 3: Natur"bingo". Hitta material som finns på resp bilder. 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

Under utevistelse arbetar vi med naturvetenskap och undersöker förskolans närområde. Vi pratar om vad vi ser såsom växter och djur. Barnen ges möjlighet att utveckla sin motorik på olika underlag vid olika lekplatser. 
Genom bilder på olika väder ges barnen möjlighet att undersöka båda det konkret och abstrakt. Tillbaka på förskolan använder vi vårt diagram och fyller i .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1: Påklädnad- fokus på vad vi behöver ha på oss för vara ute. 

 

Lektion 2: Knacka på,  samling - namnsång, spela på trumman

 

Lektion 3: Skapa i färgen i röd med naturfynden. 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Lektion 1 : Samling i kapprummet, alla barnen ska få möjlighet att bli stärkta i sin självkänsla och sin förmåga i att "kunna" ta på sig. 

 

Lektion 2:   Upprepa samling ute på sagofilten,  med namnsång, alla får spela på trumman, inkludering och varje barn uppmärksammas.

 

 

Lektion 3: Skapande, med naturmaterial. Hur känns det kontra att arbeta med pensel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag: 

 

Lektion 1: Samling ute på sagofilten, gemensam sång med trumman, 

Lektion 2: Knacka på upprepning av gårdagen, 

 

Lektion 3: Dansa knacka på

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Samlingen fortsätter vi  upprepa utomhus på vår plats. Knacka på med ny färg, utvecklar språk genom att prata och benämna vad som finns i lådan. 

Dansa knacka på, utvecklar motoriken och barnens kroppsuppfattning. skapar gemenskap i gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: